Gör siffrorna meningsfulla: Hur visuella verktyg ger företagarna bättre förståelse av verksamheten

Av
Jeanna Lindstedt

Under de senaste åren har redovisningsbranschen gått alltmer mot det rådgivande hållet och användning av visuella underlag förväntas öka i stadig takt.

I September 2022 ställde vi ut på mässan Ekonomi och Företag i Stockholm, höstens största mässa vad gäller ekonomi, företag och redovisning. Väl på plats träffade vi Gevorg Simonyan, VD och grundare av redovisningsbyrån Libredo, och fick höra om hans syn på redovisningens resa mot ett växande utbud av rådgivning och användande av visuella verktyg.

Rådgivning är värdefullt för alla parter

Som många andra digitala redovisningsbyråer ser Libredo fördelen med att ta bort allt fler av de manuella uppgifterna i redovisning, nämligen den tid som frigörs och därmed möjliggör ett större fokus på rådgivning till sina kunder. Det genererar i slutändan större värde till kunden då blickfånget riktas mot att utveckla själva verksamheten.  

– Att redovisning går mer mot rådgivning istället för administration, det är bara positivt. Man kan lägga mindre tid på administration och mer tid på rådgivning och verksamheten i sig, på helheten av själva företaget, säger Gevorg.

Gevorg Simonyan har en positiv inställning till att redovisningsbranschen går mer åt det rådgivande hållet, men för vem är denna förändring värdefull?

– Det är värdegivande både för de som jobbar med redovisning och dom som köper tjänsten då man spenderar mindre tid på det administrativa och fokuserar mer på själva företaget, verksamheten och på framtiden. Så det är positivt för alla, säger Gevorg och fortsätter:

 – Vi märker att kunderna är alltmer intresserade av rådgivning och att det är en efterfrågan som växer. Vi har aktivt introducerat erbjudandet om rådgivning till våra kunder, men samtidigt har kunderna också efterfrågat det själva. Vi tror att det beror på att företagare idag behöver mer stöd för att utveckla sin verksamhet och ta beslut baserat på data och analyser, berättar Gevorg.

Det ökade intresset från företagarnas sida är i linje med vad Patrik Ådemark delar med sig av - nämligen att företagarna har börjat bli medvetna om det mervärde som rådgivning ger. 

Läs Patriks perspektiv här.

Visuella rapporter är nyckeln till att förstå siffrorna  

I samband med att redovisningskonsulter får en alltmer rådgivande roll ser många en fördel med att arbeta med visuella underlag tillsammans med kunden, vilket Gevorg Simonyan instämmer med:

– Att kolla på en balansräkning kan ibland vara missvisande, samma sak med resultaträkning. Då vill vi skapa enklare visuella rapporter som underlättar tolkning och analys av siffror, menar Gevorg.

Med andra ord blir det enklare för redovisningskonsulten att förklara siffrorna som presenteras i exempelvis resultaträkningen på ett lättförståeligt sätt för kunden. På så vis öppnar visuella underlag upp för analys på ett mer lättförståeligt sätt. 

– Vi använder visuella rapporter som hjälpmedel för att förklara och ge insyn till kunderna om deras företagsekonomi. Genom att använda grafer och diagram kan vi enklare förklara siffror och dra slutsatser. Ett kundmöte med rådgivning kan se ut som en diskussion om företagets ekonomi, där vi använder visuella rapporter som underlag för att diskutera framtida strategier och beslut, berättar Gevorg.

Det handlar inte bara om att kunderna ska förstå siffrorna utan att de ska få motivation till att engagera sig mer i verksamheten. Gevorg Simonyan ser ett ökat engagemang hos kunderna vid användning av visuella verktyg:

– Våra kunder uppskattar visuella rapporter eftersom det hjälper dem att enklare förstå sin ekonomi och fatta beslut baserat på data. Vi märker att kunderna blir mer engagerade i sin företagsekonomi när de har tillgång till visuella rapporter, eftersom de blir mer villiga att titta på sina siffror och fatta beslut baserat på data, säger Gevorg.

Företagarna ska inte behöva vara rädda för siffrorna

Grunden till att företagaren ska få företaget att utvecklas är att ha en ekonomisk översikt av verksamheten för att kunna fatta proaktiva beslut. Bland många företagare finns idag en rädsla att kolla på sifforna eftersom det inte är en naturlig del av att bedriva verksamheten. Men vägen till ökat engagemang i verksamhetens ekonomi kräver att företagaren vågar titta på sifforna och förstå varför dom ser ut som de gör.

– Vi vill få företagarna att komma närmare redovisningen och inte vara rädda för siffror. Och det är grafer och visuella symboler som gör att vi kan få till det här målet om att företagarna inte ska vara rädda att kolla på siffrorna. Dom ska till och med vara motiverade till att kolla på siffrorna, menar Gevorg.

Företagare behöver inte vara rädda för siffror om deras redovisningsbyrå vågar erbjuda rådgivning och inte är rädd för den digitala förändringen - varför Mattias Segerbrand uppmanar byråer att “ta för sig och våga släppa sargen”.

Läs mer om Mattias Segerbrands perspektiv.