Fokusera på rådgivning och skapa mervärde

Av
Jeanna Lindstedt
Patrik Ådemark – VD & Auktoriserad redovisningskonsult
Ådemark Ekonomi

Hur ser redovisningsbranschens framtid ut och hur arbetar byråerna i ett allt mer digitaliserat samhälle?  

Vår artikelserie kommer bjuda på reflektioner om redovisningsbranschens arbete och framtid utifrån temat digitalisering. Det går inte att undgå den pågående digitaliseringen i samhället där större tillgänglighet av teknologi bidrar till ökad produktivitet. Inte minst står redovisningsbranschen inför en stor förändring i form av automatiserade processer till följd av det digitala skiftet.  

Artiklarna i serien består av en samling insikter presenterade av intressanta profiler inom redovisningsbranschen, vilka vi kallar “Digital Advisors”. Genom artiklarna hoppas vi kunna ta pulsen på branschen och inspirera branschkollegor.

I den andra artikeln i serien introducerar vi Patrik Ådemark, VD och auktoriserad redovisningskonsult på Ådemark Ekonomi. Byrån startade 2016 med visionen att vara en varmare och mer personlig redovisningsbyrå med fokus på hög servicenivå och kundnöjdhet. Ådemark Ekonomi har även en online tjänst där de erbjuder kunden en grafisk presentation av företagets siffror för att enklare få en förståelse för verksamhetens ekonomi.

En förändring i efterfrågan av digitalisering  

Vilka är det egentligen som driver digitaliseringen och efterfrågar alla parter digitala lösningar?

– Tidigare upplevde jag det inte som att det var kunderna som efterfrågade digitalisering och automatisering, utan det var vi som redovisningskonsulter som drev på den utvecklingen, berättar Patrik Ådemark.  

Det går inte att förbise det faktum att redovisningskonsulter hittills drivit utvecklingen av mer digitaliserade och automatiserade arbetsmetoder. Den främsta anledningen till att utvecklingen drivits är möjligen den tid som frigörs tack vare automatisering, vilket gynnar redovisningskonsulterna i sitt dagliga arbete.  

Patrik Ådemark berättar att han nu, till skillnad från tidigare, märker av ett större tryck från kunderna när det kommer till efterfrågan av digitala lösningar.  

Här ser vi ett skifte i vem som efterfrågar digitalisering och att redovisningskonsulterna nu inte längre är ensamma om att se fördelarna med det. Kunderna blir nu allt mer medvetna om det mervärde som de kan få genom att välkomna och efterfråga de digitala lösningar som framtiden och byråerna har att erbjuda.  

Rådgivning i syfte att skapa starkare företag

Digitalisering och automatiserade processer ger utrymme för större fokus på rådgivning. Det kräver att byrån även utvecklar den delen så att rådgivningen som finns tillgänglig är värdefull och faktiskt bidrar till att skapa starkare företag.  

– Vi fokuserar nu mycket på att utveckla rådgivningsdelen i vår byrå. Speciellt brinner vi för att hjälpa kunderna att förbättra sin lönsamhet och att bli mer framgångsrika företagare, berättar Patrik Ådemark.  

Fortsättningsvis förklarar Patrik Ådemark att de som byrå är medvetna om de risker och stora arbete företagare lägger på att utveckla och stärka sitt företag. Därför vill de finnas där för kunden som om de vore företagets egen ekonomiavdelning i syfte att hjälpa till att driva ett så framgångsrikt företag som möjligt.  

Möjligheter med digitalisering

Som tidigare nämnt skapar digitalisering möjligheten för många redovisningskonsulter att lägga sin tid på rådgivning snarare än manuella arbetsuppgifter, vilket Patrik Ådemark instämmer med:  

– Digitaliseringen och automatiseringen kommer mer och mer att frigöra tid från de standardtjänster vi levererar så att vi kan lägga tid på det som verkligen ger värde till våra kunder, nämligen rådgivning, förklarar Patrik Ådemark.

De manuella momenten försvinner och ersätts av digitala lösningar som i sin tur ökar effektiviteten. Det är tydligt att denna utveckling ökar förutsättningarna för redovisningskonsulter men det kan även innebära utmaningar som måste mötas.

Utmaningen om att hitta rätt kompetens

– Digitaliseringen ställer krav på nya arbetssätt då branschen förändras snabbt, säger Patrik Ådemark.

Med detta sagt menar Patrik Ådemark att de byråer som inte är redo för eller är villiga att genomgå en förändring kan komma att hamna på efterkälken. Det räcker inte att en del av samhället välkomnar digitaliseringen utan det kräver att alla parter möter efterfrågan om digitala lösningar.  

– I och med att rollen som redovisningskonsult håller på att förändras till en mer rådgivande roll, tror jag dessutom att en utmaning kan finnas i att fåtag i ”konsultmässig” personal som trivs i en mer socialt utmanande miljö.

En del av det digitala skiftet hos byråerna innebär att förändra sitt erbjudande till mer digitala lösningar. Men en ytterligare del är att utveckla byrån internt när det gäller kompetens. Det innebär att rätt kompetens, som krävs föratt erbjuda kvalificerad rådgivning och skapa förtroende hos kunderna, finns tillgänglig. Utan rätt kompetens hos redovisningskonsulter kommer rådgivningen inte kunna nå sin fulla potential och därmed inte kunna generera det värde som kunderna efterfrågar i allt större utsträckning.  

Råd till branschen: Våga avsätta tid för intern verksamhetsutveckling

Vi frågade Patrik Ådemark om hans bästa råd till branschen år 2022:  

– Våga avsätta tid för den interna verksamhetsutvecklingen för att skapa förändringar i din byrå. Annars är det lätt att man fastnar i det operativa arbetet och tiden bara går, anser Patrik Ådemark.

Det här går hand i hand med utmaningen som byråerna möter - att besitta rätt kompetenser för att ge värdefull rådgivning. Nu när redovisningskonsulter har möjlighet att avsätta tid som tidigare spenderats på manuella arbetsuppgifter borde det ju finnas utrymme att, utöver rådgivning, även utveckla den interna verksamheten? 

Läs vår första artikel i serien "Digital advisors".

 

Kort om Crediwire

Skapa mervärde för dina kunder med proaktiv rådgivning. Bjud in dina kunder direkt till Crediwires plattform där du enkelt kan identifiera och kommentera företagets utvecklingsmöjligheter.

Registrera dig som många andra rådgivare, konsulter och företag redan har gjort - spara tid och kom närmare dina kunder. 

Kontakta oss eller boka in en demo: