Bättre finansiella upplevelser för alla

Vi är Crediwire

Vi är ett mångsidigt och innovativt team, präglade av nyfikenhet och ett nördigt intresse för Fintech. Med rötter i Köpenhamn har vi drivits och motiverats av att skapa bättre finansiella upplevelser sedan 2015.

Det handlar om att optimera samarbetet mellan redovisningskonsulter, företag och banker. En insats som sträcker sig bortom den enskilda individen och som har en direkt inverkan på hela samhället.

Det handlar om att göra något som vi redan gör - bara lättare.

Upplevelser är något som vi skapar tillsammans. Bättre finansiella upplevelser handlar således om att skapa mer kunskap, fatta bättre beslut och bygga starkare företag. Det kräver mod: Mod att acceptera förändring, att tro på samarbete, ny teknik och nya möjligheter. Det krävs mod för att lyckas.

Vår utgångspunkt

“Det är egentligen väldigt enkelt: Vi vill vara med och bygga starkare företag” - Nicholas Meilstrup, CEO. Fintech-branschen utvecklas snabbt och vi har fått ta del av rampljusets strålar vilket har gjort det möjligt för oss att sprida idén bakom Crediwire: en brinnande önskan om att hjälpa andra. Det kan låta grundläggande och till och med banalt, men det är en viktig ingrediens i det vi gör. Vi skapar bättre finansiella upplevelser för individen - vi hjälper både rådgivaren och företagaren.

Vårt namn är nyckeln

Varför just "credi" och "wire"? För dig är det kanske två helt olika saker, men för Nicholas var det den perfekta kombinationen av "trovärdighet" och "att överföra".

Det hela börjar med en föreställning om fyra olika C:n. Ett för "caring", ett annan för "credible", ett tredje för "creative" och ett fjärde för "candid". De fyra C:na är helt enkelt ryggraden i det företag vi är idag.

Det är grunden i allt vi gör - vi skapar en inspirerande miljö där vi kan utveckla våra färdigheter på ett uppriktigt sätt med hjärta och hjärna på rätt plats.

De fyra C:na har blivit vår kultur och recept på hur vi tillsammans skapar bättre finansiella upplevelser.

Möt Crediwire

Nicholas Meilstrup
Chief Executive Officer
Master of Science in Accounting,
Strategy, and Control
Kasper Mullesgaard
Chief Technology Officer
Master of Science in
Software Development
Jørgen Horwitz
Chairman of the board Investor
Board Member, Maj Invest
Board Member of the European Money Markets Institute
Jesper Theill
Board member
Investor
Current CEO of Templafy
Hans-Erik Lind
Board member
Current Nordic Head of
Customer Experience
and Offerings at Nordea
Hans-Erik Lind
Board member
Current Nordic Head of
Customer Experience
and Offerings at Nordea
Hans-Erik Lind
Board member
Current Nordic Head of
Customer Experience
and Offerings at Nordea
Hans-Erik Lind
Board member
Current Nordic Head of
Customer Experience
and Offerings at Nordea