Fokusera på att stötta och utveckla varje enskild kund

Av
Jeanna Lindstedt
Mattias Segerbrand - Grundare, Kreativ ledare, Mentor & Auktoriserad redovisningskonsult Saldo Redovisning

Hur ser redovisningsbranschens framtid ut och hur arbetar byråerna i ett alltmer digitaliserat samhälle?  

Den här serien av artiklar kommer bjuda på reflektioner om redovisningsbranschens arbete och framtid utifrån temat digitalisering. Det går inte att undgå den pågående digitaliseringen i samhället där större tillgänglighet av teknologi bidrar till ökad produktivitet. Inte minst står redovisningsbranschen inför en stor förändring i form av automatiserade processer till följd av det digitala skiftet.    

Artiklarna i serien består av en samling insikter och perspektiv presenterade av intressanta profiler inom redovisningsbranschen, vilka vi kallar “Digital Advisors”. Genom artiklarna hoppas vi kunna ta pulsen på branschen och inspirera branschkollegor.  

I den här artikeln får vi ta del av intressanta perspektiv från Mattias Segerbrand, grundare, kreativ ledare, mentor och auktoriserad redovisningskonsult på Saldo Redovisning. Byrån grundades år 2000 med fokus på traditionellt, manuellt bokföringsarbete. Efter 10 år var en förändring på sin plats och Saldo påbörjade resan från att arbeta analogt till digitalt. Med tre nomineringar och en vinst i det ärofyllda priset “Årets framtidsbyrå” i bagaget ser vi tydligt att den digitala redovisningen idag är en stor del av byrån.  

Uppdaterade siffror i realtid är “bottenplattan kring redovisning”

– Kunder vill alltid ha ordning och reda i sin redovisning, detta är såklart en självklarhet. Det är inget mervärde, det är en hygienfaktor, menar Mattias Segerbrand.

Hur skapar man då ordning och reda i redovisningen för sina kunder?

Mattias Segerbrand berättar att byrån har utvecklat ett eget rapportsystem som är integrerat med redovisningssystemet. Systemet gör det möjligt att presentera alla siffror för kunden i realtid, något som han menar är “bottenplattan kring redovisning”.  

– Systemet är också till för att hjälpa konsulten till en mer direkt rådgivning då den är byggd med notiser som man själv bygger utifrån redovisningen och andra integrerade system, förklarar Mattias Segerbrand.  

Notiserna ger redovisningskonsulten värdefull information om vad och vilka åtgärder som bör vidtas. Detta gäller även nyckeltal där kunden kan välja precis vilka nyckeltal som önskas och som är meningsfulla för bolaget, berättar Mattias Segerbrand.   

Till följd av systemet kan de erbjuda sina kunder en större närvaro genom att se till att redovisningen alltid är uppdaterad så kunderna kan ta del av den i realtid. Det ger kunderna utrymme till att kontinuerligt följa sin bokföring för att ha möjlighet till att fatta de dagliga beslut som behövs.  

Saldo såg tidigt möjligheterna med digitala lösningar i redovisning och anammade digitaliseringen i sitt arbete. Idag är det något som genomsyrar hela byrån och ses som en självklarhet snarare än något originellt.  

– Vi har arbetat 12 år med digitalisering, då var det en unik fördel för oss på marknaden, men idag är det en självklarhet. De kunder vi får idag önskar mer en roll av oss som är klart mer aktiv i företaget för att vara delaktig i utvecklingen av bolaget,förklarar Mattias Segerbrand.  

Utvecklingen av mer automatiserade processer till följd av digitaliseringen skapar utrymme för att vara mer involverad i kundens verksamhet. Det handlar inte längre uteslutande om att hantera kundens siffror utan om ett större engagemang och delaktighet ide frågor som ligger bakom siffrorna.   

– Det handlar omklart större frågor än enbart vad siffrorna visar, det handlar om vision och målbild, beteende och månadsvisa uppföljningar. Detta mäter vi sedan varje månad för att ta fram vägen mot målet, säger Mattias Segerbrand.

Rollen som det interna bollplanket

Med 12 års erfarenhet av att arbeta med digitalisering är det för Saldo Redovisning naturligt att rådgivning och ett mer aktivt deltagande i kundens företag är en stor del av arbetet.  

Mattias Segerbrand berättar att de i sin rådgivning till kunderna lägger stor vikt på att vägleda och vara det interna bollplanket för varje enskild kund. Det handlar inte bara om att se kunden som ett företag, fortsätter Mattias Segerbrand:  

– Vi tittar på människan bakom varje företag och stöttar personen.  

Saldo arbetar mycket med personen och dess utveckling med anledning av att de får energi av människor men framför allt att de utvecklas av varandra. Därför menar Mattias Segerbrand att det är viktigt att de har en attraktiv personalkultur där alla vill utvecklas och ta plats hos kunden så att rådgivningen verkligen ger resultat.  

– Ju mer digital du blir desto mer personlig behöver du vara, berättar Mattias Segerbrand är ett uttryck som används på Saldo.  

Möjligheter och utmaningar

 När frågan om vilka möjligheter redovisningsbranschen möter vid digitalisering ställs är Mattias Segerbrand tydlig med att branschen redan är digitaliserad.  

– Digitaliseringen har inneburit att vi har kunnat lyfta blicken och ännu mer titta in i framtiden tillsammans med våra kunder, berättar Mattias Segerbrand. 

Den utmaning som Mattias Segerbrand ser att redovisningsbranschen står inför är att få branschen att röra sig från traditionell redovisning till att aktivt stötta och driva på företagare mot gemensamt uppsatta mål och därefter följa upp och mäta dessa. 

“Jag kan rådge, jag är inte rädd”

När Mattias Segerbrand får frågan om framtida råd till branschen refererar han till filmen Sällskapsresan med Lasse Åberg från 1980 och mer specifikt till det klassiska citatet ”jag kan flyga, jag är inte rädd”. Nu handlar det inte om flygrädsla utan om rådgivning och Mattias Segerbrand myntar i stället uttrycket ”Jag kan rådge, jag är inte rädd”.   

För hur ska man kunna rådge om man är rädd?  

Han menar att nyckeln är att våga tro på att du kan hjälpa, stötta och utveckla dina kunder på utifrån uppsatta mål som efter löpande uppföljning ger resultat i siffror, i stället för att enbart ägna sig åt redovisning.

Dessutom anser Mattias Segerbrand att redovisningen kommer automatiseras till 100%, en realitet som vi helt enkelt måste finna oss i.  

– Ta för dig och våga släppa sargen. En gammal klyscha men nog så sann just nu, avslutar Mattias Segerbrant med.

Läs vår andra artikel i serien "Digital advisors".

Kort om Crediwire

Skapa mervärde för dina kunder med proaktiv rådgivning. Bjud in dina kunder direkt till Crediwires plattform där du enkelt kan identifiera och kommentera företagets utvecklingsmöjligheter.

Registrera dig som många andra rådgivare, konsulter och företag redan har gjort - spara tid och kom närmare dina kunder.

Kontakta oss eller boka in en demo: