CEO POV: Var nyfiken. Se möjligheterna - ta tag i dom och ta språnget

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

CEO POV är en del av vår playbook om bättre samarbete.
Ladda ner gratis

Min dotter brukar inspirera mig med sin Pippi-mentalitet. Hon tar sig an världen med antagandet att om det finns något hon inte provat förut, så kommer hon definitivt göra det ändå. Samma tanke skulle jag vilja att vi “vuxna” började tillämpa mer. Att vi vågar rör oss mer fritt och välkomnar de nya möjligheterna. Möjligheter som öppnar upp för samarbete och sparring. För som bekant sker förändringar inte av sig själva. Det kräver mod och vilja att möta förändringarna. 

Jag vill gärna uppmuntra alla till att hitta det modet och den viljan - företag som rådgivare. Ju tidigare det sker - desto snabbare kan vi bygga grunden för ett viktigt samarbete, så vi tillsammans kan skapa starkare företag. 

Det har med tiden slagits fast att framtiden är och kommer vara digital, vilket efterfrågar samarbete, som även Brian Mikkelsen, VD:n för Dansk Erhverv, avslutar med i förordet till detta whitepaper

– Om Danmark ska bli rikare måste vi försäkra oss om att alla delar av det danska samhället är väl rustade för att kunna ta till vara på möjligheterna. Jag tror att vi kan se en stor potential i att optimera samarbetet mellan företag och deras rådgivare. Det är nämligen här en stor del av “omklädningsarbetet” äger rum, där vi genom ett närmare samarbete också får den kunskap som gör det möjligt för oss att fatta rätt beslut. 

Rådgivning är en del av lösningen 

I vårt tidigare whitepaper visade en intern undersökning att hela 89 procent vill dela data med banken. Viljan finns där, men det krävs en insats från alla parter om vi ska nå målet att komma närmare varandra. Det kräver bl.a. att vi bryter ner vissa hinder som för närvarande förhindrar samarbete. Och det kräver att vi inser att det finns ett stort värde att vinna genom ett större fokus på rådgivning till det enskilda företaget. 

Som med många ekosystem påverkar enskilda länkar resten av ekosystemet. Om ett företag inte får ordning på sin bokföring finns det inte fullständiga uppgifter för att få en korrekt bild av ekonomin. Om en redovisningskonsult inte ger råd till sin kund har företaget inte de bästa förutsättningarna till att förstå ekonomin. Om bankrådgivaren inte har tillgång till korrekta uppgifter om sin kund kommer besluten som fattas inte baseras på kunskap. Och gissningar har aldrig varit en bra affärsstrategi. 

Lyckligtvis finns det hjälp att få i form av digitala lösningar som redan finns tillgängliga. 

På Crediwire har vi skapat en platform med en datastruktur och databas som öppnar upp dörrarna för samarbete mellan redovisningskonsulter, företag och banker. Det är möjligt att skapa en skräddarsydd upplevelse nära kunden och utifrån kundens behov, baserat på data i realtid. Det är lösningar som denna som kommer hjälpa oss att bli ännu bättre på det vi gör bäst. Oavsett om vi är en redovisningskonsult i Lemvig eller landskapsarkitekt i Hørsholm. 

När vi lyckas tillsammans 

Jag har under min tid på Crediwire sett många exempel på när vi lyckas tillsammans. Det är en av de vackraste sakerna och ett exempel på att vår inre Pippi har talat. Vi simmar runt ute på djupt vatten utan rädsla för vad som kan gå fel när vi inte har armpuffarna till hjälp. 

Fallet med Spar Nord och Kvist & Jensen inspirerar oss till att se att vi kan hålla oss över vattenytan när vi tror på gemenskapen. När vi ser möjligheter istället för begränsningar och arbetar tillsammans för att optimera förhållandet mellan redovisningskonsult, företag och bank. 

Vi välkomnar nya möjligheter, lösningar och perspektiv, eftersom vi vet att potentialen för värdeskapande ökar i takt med tron på samarbetet. 

Nu kan redovisningskonsulten se att han genom att rikta sina rapporter till den enskilda kunden får positiv feedback och ökar sin omsättning. Nu blir bankrådgivaren uppmärksam på att fråga om kundens behov: “Vi kan se att du kan öka din likviditet om du börjar leasa i större utsträckning”. Det är också av stor betydelse för företaget, som kan utveckla sin verksamhet i lugn och ro utifrån aktuell och proaktiv rådgivning. Enbart känslan av överblick är avgörande för företag och rådgivare. 

Det är då vi harmoniserar som bäst, när alla i systemet får tillbaka värdet av vad de investerar i samarbetet. Det verkar som att de flesta av oss behöver få klarhet i frågan “What’s in it for me?”, innan vi kan se fördelarna med samarbetet. 

Det handlar om att skapa starkare företag. Vi ska förstärka innovationen, öka konkurrenskraften och vi måste behålla kompetenta människor. Det är så vi skapar en ljus framtid. En framtid där vi bättre kan lösa spännande och kritiska problem och bygga ett starkare samhälle med ett företag i taget. 

Var nyfiken. Se möjligheterna - ta tag i dom och ta språnget. 

Nicholas Meilstrup 
CEO, Crediwire.