Dina beslut är enbart så bra som din data tillåter

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Case
Spar Nord och Kvist & Jensen

Denna case är del av vår playbook om bättre samarbete.
Ladda ner gratis

Vad menas med ordet “värde”? 

För de flesta av oss betyder ordet att vi tillför något, förhöjer något - att vi får ut mer av det vi redan har. För Spar Nord och Kvist & Jensen har ordet “värde” varit nyckeln till att förstå relationen med deras kunder. Värde är något vi skapar tillsammans, och på så sätt kan vi vara med och bygga starkare företag. 

Idag vet de var och en att relationen, i synnerhet, beror på den data de har tillgång till från sina kunder, att de står nära sina kunder och att alla parter får tid att göra det de är bäst på. 

Du kommer nu att möta två “first movers”, som inte är stoltserar med att vara det. De vill inspirera dig till att se möjligheterna med ett optimerat samarbete mellan bank, redovisningskonsult och företag samt perspektiv på hur vi tillsammans skapar värde för varandra. 

Först kommer du möta Thomas Kristensen, Affärskonsult hos Spar Nord. Han har varit en trogen del av banken sedan han blev kontorsassistent  2002. Thomas drivs av förändringsprocesser. 

Den andra huvudpersonen, är Benjamin Raun, digitaliseringsansvarig på Kvist & Jensen samt CO-Founder och COO på DigiMatcher. Han har ett naturligt intresse för digitala lösningar som för oss närmare varandra och arbetar för att hjälpa företag med att kartlägga sin digitaliseringsresa. 

Men historien här börjar på en annan plats. 

Vi ska tillbaka till våren 2022. 

Benjamin Raun, digitaliseringsansvarig på Kvist & Jensen får ett samtal som kommer förändra hans horisont. Redovisningsbyrån blir erbjudna att vara med i ett pilotprojekt i samarbete med Spar Nord och Crediwire. Ett projekt som går ut på att validera data och förstå värdet av den data man har. Vilka möjligheter finns det till att optimera data - och är det överhuvudtaget nödvändigt? 

Tanken är att både banker och redovisningsbyråer ska få en direkt inblick i hur deras vardag kan se ut med tillgång till kunders data i realtid. Samtidigt kommer de kontrollera i vilken grad den data som finns tillgänglig idag är korrekta. 

Det kräver närmare undersökning, påminner Benjamin: 

– Vi kunde få direkt tillgång till data som vi tidigare inte hade tillgång till. Data som kan göra oss klokare och hjälpa oss med att skapa värde för våra kunder. Samtidigt såg vi en möjlighet för ett optimerat samarbete mellan oss själva och våra bankpartners. 

Hos Spar Nord sitter Thomas Kristensen med vid bordet. Här går man in i projektet med en nyfikenhet på möjligheterna för optimering: 

– Vi hade en tydlig förväntning om att komma närmare våra kunder och bli klokare på hur vi kan göra rådgivningen mer aktuell. Men det handlade lika mycket om att bli klokare på hur vi kan optimera och effektivisera de mer manuella arbetsflödena, säger Thomas Kristensen. 

Så startade ett halvår långt pilotprojekt för att ta reda på hur vi får mer kunskap till att fatta bättre beslut. 

Sex kunder, som både var registrerade kunder hos redovisningsbyrån och banken, blev utvalda som testcases för närmare analys. I analysen identifierades flera utmaningar i befintlig data. 

–Jag tyckte det var häftigt att få resultaten, för det gav mig möjlighet att se alla hål i osten, säger Benjamin och fortsätter: 

– Vi var redan medvetna om att kommunikationen mellan revisor och bokförare borde vara bättre. I regel sker överlämnandet endast en gång per år. När en revisor har avslutat ett konto överlämnas inte alltid de efterföljande posterna till bokföraren. Viktig information går förlorad mellan två ganska centrala parter, liksom viktig data. Felen upptäcks alldeles för sent  och ibland aldrig. Men tiden är en begränsning  som vi alla kämpar med. 

I en kapplöpning mot tiden

Just tid är en återkommande faktor. Manuella processer är en av de saker som berövar både banker och revisionsbyråer mest tid i vardagen och som i vissa fall kan ge upphov till fel som hade kunnat undvikas.  

– Tiden finns helt enkelt inte där och det sätter stor press på vårt arbete. Därför försöker vi ta till oss de verktyg som kan hjälpa oss att optimera processer så mycket som möjligt så vi får större utrymme till att ge aktuell rådgivning och upprätthålla kvaliteten i arbetet, säger Benjamin.  

Tid är också en avgörande faktor för den rådgivning banken kan leverera. 

–Våra rådgivare är ibland ganska pressade eftersom de har en del manuella registreringar vad gäller lagstiftning osv. Om vi ska lösa problemet och ge rådgivarna mer tid måste vi ständigt titta på marknaden för att hitta lösningar som kan ge oss de uppgifter vi behöver, så vi kan lätta på arbetsbördan. Det är dubbelarbete som vi kan skära ner på genom att effektivisera, säger Thomas och fortsätter:  

– Ju mer vi kan automatisera och effektivisera, ju bättre dialog får vi med kunden. Arbetar vi med löpande realtidsdata kan vi stötta rådgivarens arbete i större utsträckning. Det betyder att vi bl.a. sparar tid på att hämta data från kunden - så att vi i slutändan frigör tid till att skapa värde för våra kunder.

Kunden är kärnan

Både banken och redovisningsbyrån har fått en del att tänka på efter att ha medverkat i pilotprojektet på Crediwire. 

Ska de komma närmare sina kunder måste de följa utvecklingen och ha tillgång till ständigt uppdaterad bokföringsdata. Men det kräver även ett större fokus på samarbete och framför allt en vilja att sätta kunden i första rummet. 

–Bankerna har en viktig roll i att hjälpa företagen att bli starkare. Får vi verktygen till att arbeta smartare och mer effektivt har vi en bra grund för bättre finansiella upplevelser. Det handlar värdet vi skapar för våra kunder. Ju mer vi vet och ju närmare vi är, desto större värde skapar vi, säger Thomas. 

Thomas Kristensen, Affärskonsult, Spar Nord

– Kunden är kärnan. För oss innebär det att vi ska ge kunden den bästa rådgivningen och servicen för att de ska få en bättre dialog med sin bank. Om bokföringsdata i realtid blir ett dialogverktyg kan vi minska svarstiden och samtidigt göra företaget starkare i dialogen med sina rådgivare. Det för oss närmare varandra så vi kan hjälpa företaget att uppnå sin fulla potential, tillägger Benjamin. 

“Vi måste spela bra mot varandra”

Upplevelser är något vi skapar tillsammans, säger Spar Nord och Kvist & Jensen samstämmigt. Därför ska relationen fungera så optimalt som möjligt för alla parter så att värdet blir den gemensamma nämnaren. 

– Bankrådgivare sitter på specialkunskaper och spelar därför en stor roll i att hjälpa företaget att bli starkare. För oss är den personliga rådgivningen otroligt viktig. Ett automatiserat och digitaliserat system ska inte ersätta den expertis och erfarenhet rådgivaren har, utan bara stödja den. Känner sig kunden sedd och hörd av oss skapar vi stort värde för både kunden och banken, säger Thomas. 

Även redovisningskonsulter har ett ansvar i att leda företaget framåt, menar Benjamin: 

– Alla redovisningskonsulter bör fokusera på att skapa värde för kunden. Det kräver att vi har den kompetens och de ramar som krävs för att hjälpa till, och vi kan bara få dem om vi följer utvecklingen, erbjuder digitala lösningar samt välkomnar och låter oss inspireras av andra branscher. I slutändan handlar det om att vi ska spela bra mot varandra, säger Benjamin och fortsätter:  

– Det är en viktig process att inleda: Vad tillför största möjliga värde för de kunder vi servar? Om vi inte kan skapa mervärde så kommer kunden att hitta en annan leverantör som tillhandahåller den tjänst de behöver. 

Rådgivning till den enskilde - “On demand”

Du har säkert hört om algoritmerna bakom de streamingtjänster du använder i vardagen. De känner till dig och dina behov och kommer med förslag som passar dig. På samma sätt kan rådgivning bli en fråga om “on demand”, menar Benjamin. 

– Om redovisningskonsulter ska fortsätta ha den behörighet de har idag måste de bli bättre på att anpassa sig till kundens behov. Hela “on demand” resonemanget med specialiseringar är ganska intressant för oss. Ju vassare du är inom ett speciellt område, ju bättre. På så sätt kan kunderna få precis den rådgivning de behöver - snarare än en mer generell och bred rådgivning. Jag tror inte att generalister har samma plats i yrket som tidigare. 

Benjamin Raun, digitaliseringsansvarig, Kvist & Jensen

Om banker och redovisningskonsulter ska komma närmare sina kunder gäller det att känna kunderna inifrån och ut. Hos Spar Nord ligger svaret i individuell och aktuell rådgivning. 

– Som bank har vi ett stort ansvar i att förstå våra kunder på djupet. Har vi ett verktyg som kan göra jämföringar med kundens bransch och skräddarsydda rapporter för kunden får vi en mer exakt bild av den eskilde kunden, som vi kan använda för att ge råd. På så sätt ligger vi också i framkant och kan hitta fokuspunkter som kunden bör vara uppmärksam på, så att vi kan skapa extra värde för kunden, säger Thomas och fortsätter: 

– Det är viktigt, att vi som banker rör oss framåt och följer med i utvecklingen, så vi inte inte blir kvar halvvägs. Vi har ett mål om att hjälpa företag att uppnå goda resultat och bli allt starkare. Detsamma måste vara målet för redovisningskonsulten. Om vi Vågar ta tillvara på möjligheterna tillsammans, kommer vi hitta en lösning som skapar värde för oss alla. 

Samarbetets “pionjärer”

Även om redovisningsbyrån och banken inte vill skryta med att vara “first movers”, har de med pilotprojektet banat vägen för att se möjligheterna med ett optimerat samarbete. 

– Förhoppningsvis kan vi inspirera andra till att påbörja samma kapitel vi har startat. Det kräver att man som bank är redo att se möjligheterna och möta dem. Vår bransch tenderar ibland att fastna lite. Vi använder våra miniräknare och en bit kladdpapper, för vi vet att det fungerar. Men kan vi anpassa oss och välkomna ny teknologi gör vi något vi redan gör, bara enklare, säger Thomas. 

Båda parter har ett mål att komma närmare kunderna. För de vet att ju närmare de är sina kunder, ju bättre kan de ge rådgivning och hjälpa dem, så att värde skapas.

Men vad krävs egentligen för att vi ska nå målet om ett närmare samarbete? 

– Jag tror inte att vi någonsin kommer nå dit. Det kommer alltid finnas utrymme för innovation och optimering. Det kommer ständigt skapas nya lösningar som vi banker inte trott att det finns behov av, säger Thomas och fortsätter: 

– Komplexiteten i samhället ökar och det blir bara fler krav på banker och redovisningskonsulter- bl.a. krav på digitalisering. Vi tror på att vi måste vara nyfikna och leta efter alla möjligheter som finns tillgängliga så att vi kan skapa bättre finansiella upplevelser för kunderna. 

–Vi tvingas välja digitala lösningar som kan tillföra mervärde, samtidigt som vi är mycket mer branschspecifika i vår rådgivning. För att optimera relationen till våra kunder måste vi fokusera på rapportering i ett interaktivt och lättförståeligt “universum”. Ju enklare, desto bättre - och ju mer individanpassat, desto mer värde skapar vi för våra kunder. Det måste vara vårt slutliga mål, säger Benjamin avslutningsvis.