Lär känna din kund och bygg en stark relation för värdefull rådgivning

Av
Jeanna Lindstedt
Lars Olsson - VD på Slipp Redovisning

Hur ser redovisningsbranschens framtid ut och hur arbetar byråerna i ett alltmer digitaliserat samhälle?

Den här serien av artiklar kommer bjuda på reflektioner om redovisningsbranschens arbete och framtid utifrån temat digitalisering. Det går inte att undgå den pågående digitaliseringen i samhället där större tillgänglighet av teknologi bidrar till ökad produktivitet. Inte minst står redovisningsbranschen inför en stor förändring i form av automatiserade processer till följd av det digitala skiftet.  

Artiklarna i serien består av en samling insikter och perspektiv presenterade av intressanta profiler inom redovisningsbranschen, vilka vi kallar “Digital Advisors”. Genom artiklarna hoppas vi kunna ta pulsen på branschen och inspirera branschkollegor.

I den här artikeln möter vi Lars Olsson, VD på Slipp Redovisning. Slipp är ett franchisekoncept som hjälper såväl nya som etablerade redovisningsbyråer att implementera digitala modeller när tid eller möjlighet inte finns till att bygga ett eget koncept. Byrån har ett digitalt arbetssätt där de erbjuder paketerade redovisningstjänster med fokus på att göra det enkelt för kunden att koncentrera sig på att maximera sin lönsamhet. Det här gör Slipp genom användning av enkla verktyg, lättförståelig återrapportering och vägledande rådgivning. Med ett koncept som bygger på teknik, automation och innovation tog Slipp Redovisning hem utmärkelsen som “Årets Innovationsbyrå” från Björn Lundén år 2021.

Digitalt, enkelt och prisvärt om kunden får önska

 – Vi ser en stor efterfrågan på digitala, enkla och prisvärdar edovisningstjänster, berättar Lars Olsson.

Det är tydligt att digitaliseringen är en utveckling i samhället som skapat förändring i efterfrågan hos kunder. Något som dock inte gått obemärkt förbi den senaste tiden är det förändrade läget i världsekonomin vilket har ändrat konsumenters behov och efterfrågan. Det är något som Lars Olsson märkt av i efterfrågan hos deras kunder:

– I tuffa tider där vi har en pandemi bakom oss och i nuvarande situation med rusande elpriser, råvarupriser, räntehöjning och så vidare är företagen i stort behov av tidseffektiva lösningar till ett fast och budgeterbart pris, säger Lars Olsson.

Fokusera på att jobba nära kunden  

En förutsättning för värdefull rådgivning är att arbeta nära sina kunder för att lära känna dem bättre. En stark relation och hög kännedom om kunden ger en mer detaljerad bild av behov och efterfrågan så att byrån kan erbjuda en anpassad lösning samt rådgivning som är meningsfull för kunden.

 – Vi jobbar väldigt nära våra kunder när det kommer till rådgivning till bolagen och till privatpersonen, berättar Lars Olsson.

 Lars Olsson berättar att Slipp har stort fokus på paketerade lösningar i erbjudandet till sina kunder både vad gäller rådgivning, målsättning och uppföljning. På så sätt kan kunderna fokusera på att det de gör bäst, att driva sin verksamhet, under tiden som byrån rådger och hjälper företaget på ett effektivt och lättförståeligt sätt.

Automatisering skapar mervärde

 – Digitalisering ser vi som en förutsättning till att kunna göra det som egentligen betyder någonting, att automatisera, menar Lars Olsson.

 Lars Olsson förklarar att det inte är digitaliseringen i sig som skapar mervärde hos byrån utan värdet skapas utifrån automatiserade flöden och lösningar. En av möjligheterna som skapas tack vare automatiserade processer är frigörande av dyrbar tid som kan nyttjas på ett mer effektivt sätt vilket skapar större värde för kunden.

 – Med vår fastprismodell som bygger på paketerade månadsabonnemang kan vi hitta väldigt god lönsamhet och frigöra tid till antingen fler avancerade tjänster eller helt enkelt fler kunduppdrag, förklarar Lars Olsson.

Utmaningen att använda nya system och ny teknik

Digitaliseringen har bidragit till ett flertal möjligheter för branschen, såsom nya automatiserade system och utrymme för att skapa en närmare och mer personlig relation till kunden. För att detta ska bli till verklighet och fungera rent praktiskt för hela branschen krävs det att alla parter tar till vara på de möjligheter som finns tillgängliga, vilket Lars Olsson ser som en utmaning förbranschen:

 – Den stora utmaningen för branschen är att använda de system och den teknikutveckling vi just nu befinner oss i, säger Lars Olsson.

För att kunna ta till sig de möjligheter som digitaliseringen medför räcker det inte att enbart göra små förändringar i erbjudandet utan det krävs en större omställning i byrån, anser Lars Olsson. Han menar att redovisningsbyråerna kommer behöva öppna sinnet och göra om hela affärsmodellen eftersom byråerna både kommer sälja och leverera sina tjänster på ett helt annat sätt än tidigare.

 – Branschen har pratat om den stundande omställningen i många år men det är just nu det händer, varje dag. Att fortsätta göra som man alltid har gjort kommer inte längre fungera, förklarar Lars Olsson.

Råd till branschen: “Ta hjälp av någon som kan”

Efter att Lars Olsson berättade om den utmaning branschen står inför vad gäller att välkomna teknik och nya system som kommit med digitaliseringen krävs en större förändring i byrån. Det är en resa som en viss del av branschen fortfarande står inför, en förändring som inte sker av sig själv och som inte alltid ärhelt enkel att genomföra.

– Om du inte har tid, möjlighet eller kunskap att påbörja din byrås förändringsresa. Ta hjälp av någon som kan, säger Lars Olsson.

Läs vår tredje artikel i serien "Digital Advisors"

Kort om Crediwire

Skapa mervärde för dina kunder med proaktiv rådgivning. Bjud in dina kunder direkt till Crediwires plattform där du enkelt kan identifiera och kommentera företagets utvecklingsmöjligheter.

Registrera dig som många andra rådgivare, konsulter och företag redan har gjort - spara tid och kom närmare dina kunder.

Kontakta oss eller boka in en demo: