Allt handlar om att göra det enkelt och skapa lösningar som eliminerar komplexitet

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt
Tuva Palm, M&A på Utopia Music, Styrelsemedlem på EasyPark och rådgivare på Lunar.

Tuva Palms insikter är en del av vår playbook.

Ladda ner whitepaper här.

– Under vår livstid kommer vi uppleva en större förändring. Vi behöver kunna anpassa nya lösningar för att lyckas och växa - och det efterfrågar bättre samarbete mellan partners. 

Det kan låta som en lätt uppgift för ett samhälle som är byggt för förändring. Ett samhälle där digital infrastruktur är mycket förenlig med konsumenters förändrade efterfrågan. 

Men om vi frågar den tekniskt kunniga produktexperten, med en MSc i Computer architecture, Tuva Palm, kan vi komma att vilseleda oss själva om vi tror att vår infrastruktur är fullt utvecklad. 

– Vi har träffat den första digitaliseringsvågen och är nu i en era av kontinuerliga framsteg och anpassningar. Vi börjar få en känsla av data - förståelse för dess värde och hur man fattar beslut. På vissa sätt ligger vi i framkant men vi behöver fortfarande komma ihåg vår position i evolutionsspelet för att inte förlora vår drivkraft, konstaterar Tuva Palm. 

Tuva Palm har 20+ års erfarenhet av att framgångsrikt bygga, utveckla och expandera organisationer och produkter på företag såsom Klarna, Nordnet, och Fortnox. Hon har en MSc i Computer Architecture. Under kodningens första skede var hon en del av utvecklingsteamet på Java Script, Oracle. Idag är hon rådgivare i Lunars styrelse, styrelseledamot på Easy Park och Vice ordförande för Strategic Initiatives på Utopia Music. Vidare är hon en sann affärsängel och sedan 2019 en av grundarna av SHE Invest - Sweden. 

Data blir allt viktigare för samhället - inte bara för DevOps-teamen eller vanliga kodares intressen. Det är vår ingång till att bygga innovation och attrahera talanger till att lösa intressanta och kritiska utmaningar. 

Som bank och revisor behöver du förstå potentialen av data för att dra nytta av din verksamhet och känna dina kunder mer ingående.  

– Om du känner dina kunder kommer du ha möjlighet att skapa mer värde och hjälpa till att skapa starkare företag. Vi pratar om samarbete och data men för mig handlar allt om förändring. Förändring är yttringen av handlingar i riktning mot ett optimerat samhälle. Men vad sägs om data - skapar du värde genom den data som du har tillgång till? Vi måste förstå hur vi får användning av data för att skapa värde för våra kunder och regelbundet reflektera över hur vi kan anpassa oss, förklarar Tuva. 

Pusslet bakom kundens behov   

Allt handlar om att göra det enkelt och skapa lösningar som tar bort komplexitet. 

Enligt Tuva är lösningen att banker och revisorer kommer ihåg att fokusera på sina kunders (företagen) behov för att underlätta beslut och hjälpa dem att utveckla sina verksamheter med tillgång till användbar finansiell data. 

Men en av de första hindren som stoppar parterna från att göra det är - tro det eller ej - data. 

– Om du inte använder den data som du har tillgång till från dina kunder korrekt kommer du inte kunna frigöra den fulla potentialen. Du kommer inte frigöra den kunskapspotential som slutligen kommer tillföra värde till kunden för att potentiellt skapa ett starkare företag, förklarar Tuva och fortsätter: 

– När vi tittar på FinTech ser vi många lösningar som kommer hjälpa banker och revisorer att lyckas vara proaktiva samt ha förmågan att möta kundernas behov. Men om du inte känner till dina kunders behov och vad de vill ha, hur ska du då hjälpa dem? 

Låt oss vara överens om att lösningen är att känna sin kund. 

Men eftersom saker och ting ständigt utvecklas, ser vi även ett förändrat konsumentbeteende. Och det är en av förklaringarna till varför frågan om “behov” blir till ett pussel, vilket Tuva förklarar: 

– Det är viktigt att kontinuerligt lära sig om sina kunder för att upptäcka förändringar i kundens beteende. Från kundens synvinkel - handlar allt om värdet du levererar till dem. De har ett problem som de behöver en lösning på. På andra marknader har vi sett att de som vinner kunderna är de som har “one flow of a journey”. 

För banker och revisorer kan en väg framåt vara att söka inspiration på annat håll och få en känsla för hur man ligger steget före kundens behov. 

– Ett sätt att börja på är att kolla på befintliga kundproblem och vad du behöver för att kunna att lösa dem. Titta sedan på: Vilka andra löser deras problem? Kan vi lära oss from dem? Du behöver se på kunden från olika vinklar för att få en överblick över kundresan. Saknas det delar? Att känna till delarna i pusslet hjälper dig att skapa äkta värde för dina kunder, fastställer Tuva. 

Ett arv av gamla kod- och säkerhetssystem 

Till viss del är förändring är en tuff uppgift för många företag - inklusive banker och redovisningsbranschen. Det finns flera anledningar till det - bland annat regelverk, arv och kodbas. 

– Vi pratar om mycket begränsade områden här. Vi är givetvis i behov av säkerhetsaspekten när vi pratar om finans, ingen diskussion om det. Historiskt sätt var banker bland de första som tidigt anpassade sig till ny teknologi redan på 80-talet. Men det betyder också att de lider av det historiska arvet idag, förklarar Tuva och förklarar: 

– Att förändra dessa system tar mycket tid och pengar - backend-systemet måste ändras eftersom den nuvarande är 40-50 år gammal. Man inser att det inom 10-20 år kan bli väldigt svårt att uppdatera den källkoden eftersom ingen känner till programmeringsspråket. 

I redovisningsbranschen bromsar regelverk och arv även innovationsprocesser, förklarar Tuva. Men hur tråkigt det än låter är arvet något som alla verksamheter någon gång måste möta - inte bara banker och revisorer. Det är ett naturligt resultat av att hantera ett företag. 

Det är här förändring och anpassning kommer in i bilden - hur kan vi förbereda oss ännu bättre för förändring? 

– Det råder ingen tvekan om att anpassning behövs för att säkerställa att vi skapar värde för våra kunder. Förändringsprocesser är tunga men om vi pratar om anpassning, är det bara fråga om mindre förändringar längs vägen. Både bankerna och redovisningsbranschen måste vara medvetna om deras viktiga del i anpassningen av nya, snabba lösningar som eliminerar komplexitet för deras kunder, konstaterar Tuva. 

“Samarbete är nyckeln till allt”

Vid det här laget borde det inte vara en överraskning för dig att data är lösningen och en inkörsport till framgång. Men om du inte förstår vikten av din roll som rådgivare och ditt ansvar gentemot dina kunder till fullo, kommer data inte vara till så stor användning. 

–Det handlar om att veta vad som står på spel: Vad är din del, vad är min del? Det viktiga i ett samarbete är att dra nytta av alla perspektiv. Var och en av er kommer med kunskap och kompetenser. Du måste få genomslag från alla delar - och varje del måste känna till sina styrkor och svagheter. Det handlar om hur vi kan göra saker på ett smartare sätt - göra något som vi redan gör, bara enklare, förklarar Tuva och fortsätter: 

– Ju närmare du kommer din kund genom data, ju bättre samarbete kan du få. Detta eftersom du kommer ha verktygen till att förutse och ge dem extra värde. Jag tror att finansiell data är en grund för erfarenheter och därför är det, i mina ögon, viktigt att skapa bättre finansiella upplevelser för kunder.  

För att skapa bättre finansiella upplevelser behöver vi fokusera på hur vi samarbetar. Men det är inte enbart fokuset på samarbete som kommer leda oss till bättre finansiella upplevelser - till viss grad kommer effekten mätas i organisationsmässig anpassning. 

– Om du vill lyckas med samarbetet är det viktigt att koordinera men också att göra plats för olika synvinklar och lösningar som kan effektivisera processen - var öppen för innovation. Därför är anpassning, och inte bara förändring, viktigt att ha i åtanke. Vi måste förändra våra organisationer lite i taget  och inte ta in  stora delar av digitalisering på samma gång. Istället borde vi fokusera på den gradvisa utvecklingen av teknologiska processer inom organisationen så vi tillsammans lyckas med att skapa bättre finansiella upplevelser, framhåller Tuva. 

Data kommer förutse framgång

Det är en intressant fundering att ha i åtanke: Hur kommer framtidsscenariot se ut när vi pratar om vikten av data mellan banker, revisorer och företag?

Även om vi inte kommer kunna ha en framsynthet som kommer vara “true to size” kan vi i alla fall ha våra egna antaganden att följa: 

– Vi blir bara mer beroende av den data vi har tillgång till. Vi kommer ha rätt till att mer eller mindre ta med oss vår data för att få bättre tjänster. Jag kan till exempel ta min data från banken och leverera den till min FinTech leverantör. Men för tillfället måste vi fokusera på hur vi fullt ut ska kunna utnyttja potentialen hos den data som finns tillgänglig för oss, förklarar Tuva och fortsätter: 

– Det kommer bli spännande att följa utvecklingen - hur vi kommer skapa bättre finansiella upplevelser 10 år framåt i tiden. Det råder ingen tvekan om att fler processer kommer automatiseras, så vi kommer kunna ha mer kunskap till hands och göra smartare finansiella beslut för att skapa ännu starkare företag. 

Läs också om hur förståelse och samarbete är vägen till ökad tillväxt