Sandgrav Solutions: Därför blir en löpande översikt din väg till framgång

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt
Whitepaper Point of view med Frederik Sandgrav, CEO Sandgrav Solutions.

Om data inte är korrekt kan det potentiellt få stora konsekvenser för ditt företag. För du slutar upp med att basera dina val på felaktig information, vilket har en direkt inverkan på om ditt företag överlever eller inte, säger Frederik Kromann, CEO på Sandgrav Solutions.

– Det finns en generell tendens till dålig kvalitet på redovisning. Jag anser att företagare har en skyldighet att förhålla sig kritiskt till kvaliteten på data och bokföringsinformation. Det går helt enkelt för fort där ute - företagen växer, men de har inte kontroll över sin grundläggande “backend”. Hur ska vi då skapa ett samhälle med välstånd och tillväxt?

Frederik Kromann är generellt sett en förespråkare för att fokusera på vikten av ordning och reda bland företag - en möjlighet som inte är så långt borta. Men det är inte bara företagens ansvar. Som rådgivare har du också ett finger med i spelet. Om han får bestämma handlar det om att vi bl.a. i högre grad förhåller oss till den data vi har till vårt förfogande - och framför allt kvaliteten.

Vi har träffat direktören för digital redovisning för att få ytterligare perspektiv på vårt Whitepaper - en Playbook för redovisningskonsulter, företag och banker.

Gemensamt fokus är ett datadrivet samarbete i en föränderlig värld. Läs vidare och få en inblick i hur korrekt, löpande data blir startskottet för bättre finansiella upplevelser.

Är du nyfiken på hur Crediwire kan hjälpa dig till mer kvalificerad rådgivning till dina kunder?

Läs mer här.

I dag spenderar den digitala redovisningsbyrån Sandgrav Solutions mycket mer tid på att analysera än på att samla in data. Det manuella oket har lättat från deras axlar, vilket ger dem tid att fokusera på det som skapar värde för deras kunder:

– För mig är datadelning nära kopplat till transparens mellan oss och våra kunder. Ju mer transparens, desto bättre inblick får våra kunder i sin verksamhet, säger Frederik och fortsätter:

– Det handlar om att skapa starkare företag utifrån idén om just transparens: att man som företag har tillgång till alla sina siffror i en samlad översikt och förstår hur man ska omsätta dem till handling.

Var relevant för dina kunder

I vår Playbook pekar representanter från Spar Nord och revisionsbyrån Kvist & Jensen på att framgång beror på det värde man skapar för sina kunder. För Frederik är ordet "framgång" ersatt av "relevans". Det handlar om att vara så relevant som möjligt för sina kunder. Är man inte det kommer saker och ting förändras:

– Allt handlar om värdet du skapar för dina kunder. Om du inte är relevant för dem riskerar du att bli ersatt. Vi måste vara vassare i våra analyser så att kunderna får det största värdet av vårt arbete, säger Frederik.

Enligt Frederik är kundens behov alltid det viktigaste i slutändan, så det är nästan meningslöst och orealistiskt att fokusera på något annat som digital redovisningskonsult, understryker han.

– Jag tänker enbart på kundens behov. Under de senaste tio åren har jag sagt att mitt yttersta mål är att göra mig själv arbetslös när det kommer till manuell bokföring. Om man vill sätta kunden i centrum handlar det om att optimera sin verksamhet så att man erbjuder exakt de lösningar som ger kunden värde, säger Frederik och fortsätter:

– I slutändan är vi garanten för att kvaliteten sitter. Ju fler manuella processer vi kan ta bort, desto mer kan vi fokusera på att möta och inte minst förutse kundernas behov.

"Vi måste vara vassare i våra analyser så att kunderna får det största värdet av vårt arbete" - Frederik Kromann, CEO Sandgrav Solutions.

Giltig data är grundläggande 

Data ska göra vardagen enklare för företagen. De ska göra det möjligt att fatta bättre beslut snabbare. Så lyder en av de primära slutsatserna i vår playbook om samarbete.

Just därför är giltig data avgörande för att få en rättvisande överblick över sin ekonomi. Här talar Frederik in i Tuva Palms idé om att frigöra den fulla potentialen av data. Först och främst krävs det att man kan förstå den data man har till hands.

Läs Tuvas perspektiv här.

– För mig är det avgörande att man förstår data så att man kan ge bästa möjliga rådgivning. Detta innebär också att kunden kan använda den som en konkret utgångspunkt för att driva och utveckla sitt företag. Det är en bra fråga att ställa dig själv: Om jag inte fattar mina beslut utifrån data, vad är då grunden för mina beslut? Magkänsla och känslor är sällan en solid grund för bra beslut, säger Frederik.

Due diligence

Vi gillar att ha ordning och reda. Med en löpande översikt får man en inblick i vilka brister som finns: Är lagret förtecknat? Hur står det till med omsättningen?

Helt grundläggande riktmärken som man kan basera sina beslut på i stället för att agera reaktivt:

– Tänk om det är först i elfte timmen, när du behöver ett lån från banken, som du börjar leta efter något annat helt oviktigt och irrelevant? Du kliar dig i huvudet och undrar var den ekonomiska översikten tog vägen. Jag säger inte att alla måste vara redovisningskonsulter och sifferfantaster, men du bör åtminstone alliera dig med någon som kan hjälpa dig och hitta lösningar som kan göra din ekonomihantering enklare, säger Frederik och fortsätter:

– Det är lite som när jag tar min bil på service: Det är nödvändigt för att bilen ska fungera, men jag har inte verktygen eller kunskapen att utföra jobbet själv.

Det är här som samarbetet mellan företagen och deras rådgivare blir avgörande. Vi måste alla spela vår roll för att optimera ramverket - både rådgivare och företag. Men detta kräver att vi har en gemensam utgångspunkt - och det är redovisningsdata i realtid ett bra exempel på, säger Frederik.

- "Due diligence", sade en klok man en gång. Har vi löpande en överblick som kan bana vägen för våra beslut kan vi skapa ett bättre samarbete och till och med ett starkare företag. Det är den unika lösningen som Crediwire erbjuder - vi säkrar kvaliteten av data och får en översikt att agera utifrån, så att vi kan skapa tillväxt.

Ladda ner vår playbook för redovisningskonsulter, företag och banker och få inspiration till hur du optimerar ramverket för samarbete.