Carsten Rohde: "Starkare företag är bra för samhället"

Av
Tove Nordmark

Carsten Rohde är professor och avdelningschef vid institutionen för redovisning på Copenhagen Business School. Carsten Rohde menar på att starkare företag är till stor nytta för samhället och att det därför ligger i allas intresse att de utvecklas och förblir konkurrenskraftiga. Digitalisering och data kan hjälpa till - det handlar om att ta vara möjligheterna.

Digitalisering kan göra livet enklare

Digitaliseringen har varit ett återkommande tema i samhällsdebatten under många år. De flesta av oss tycker att det är spännande att prata om hur digitaliseringen kan underlätta vardagen, men debatten handlar också om hur vi kan gynna samhället i stort och hur digitaliseringen kan öka företagens produktivitet. Detta är frågor som naturligtvis engagerar oss eftersom att ett utökat värdeskapande innebär fler möjligheter för företagen. Starka företag är viktiga för samhället eftersom att de banar väg för utveckling.

Digitaliseringen är i full gång

Jag tycker inte att vi ska tala om digitalisering som något som är på väg att hända. Digitaliseringen pågår och har pågått i många år. Den finansiella sektorn i Skandinavien har kommit långt, men även inom andra sektorer i näringslivet och inte minst inom den offentliga sektorn där utvecklingen nu går snabbt. Det är något vi bör vara stolta över.

Affärssystem är ett klassiskt exempel. Det är få företag idag som inte arbetar med ett modernt redovisnings- eller affärssystem. Detta innebär att bokföringsuppgifter registreras och sorteras så att de är tillgängliga för olika analys- och beslutssyften. Bokföringsuppgifterna lagras ofta i molnet, till skillnad från tidigare då de sparades i skåp och pärmar. Detta är ett av de allra tydligaste exemplen på digital utveckling.

Mål kontra medel

Är digitalisering ett mål eller ett medel? Många talar om digital omvandling som ett mål i sig. Men kan vi tala om digitalisering som ett mål, eller är det snarare ett medel som hjälper oss att uppnå ett mål? Jag anser helt klart att det är ett medel. Vi digitaliserar bokföringsuppgifter och räkenskaper för att både underlätta och spara tid. Den relevanta frågan är då istället: Vad ska vi göra nu när det är lättare att få en överblick av finansiell data, nu när vi har mer tid? Det är den intressanta frågan.

Två vanliga frågor hos företagen är: Varför har vi inte tjänat lika mycket nu som vid samma tidpunkt föregående år? Vilka kunder har inte köpt samma volymer denna gång som sist? De vill helt enkelt förstå sin potential och veta vad som fungerar för dem. Det intressanta är att det finns data som kan besvara alla dessa frågor. Det handlar om att arbeta med, och analysera data så att vi kan förstå hur vi kan bygga starkare företag.

Vi har ett gemensamt ansvar gentemot företagen

Allt jag har nämnt ovan är möjligt i dag. Problemet är att långt ifrån alla företag känner till det. Många företag tror att det man köper av en redovisningskonsult endast är en undertecknad årsredovisning. Detta innebär att företagen inte efterfrågar något annat, och därför erbjuder redovisningsbyrån inte heller det i många fall. Vi kan därför inte ha denna debatt utan att nämna rådgivning understryker Carsten Rhode.

– Vi ser ett behov av bättre rustade företag, vilket också ökar kraven på de tjänster som erbjuds av redovisningsbyråer. Med den “extra” tid som frigörs genom digitalisering har byråerna nu möjlighet att erbjuda mer detaljerad rådgivning som tilläggstjänst, vilket ökar kundernas mervärde.

Redovisningskonsulterna måste använda sin expertis och rådge företagen så att de lättare kan se sina utmaningar och förstå sin potential. De måste hjälpa företagen att blicka framåt med hjälp av siffrorna.

Små och medelstora företag måste involveras

De stora företagen är redan på gång när det kommer till automatisering och analyser av data, och det är inte så förvånande. Det banbrytande är att små och medelstora företag nu kan göra exakt detsamma, något som tidigare inte har varit möjligt då kostnaderna inte har varit försvarbara för dem.

Visualisering av bokföringsdata möjliggör en ny verklighet. Data är både mer tillgänglig och lättförståelig tack vare lösningar som Crediwire. Nu kan även små företag dra nytta av data och inte minst få hjälp av sin redovisningskonsult att planera för framtiden och utvärdera balans- och resultaträkningen i realtid.


Boka ett möte med oss och utforska dina möjligheter med Crediwire.