Så aktiverar du nyckeltal i din rådgivning

Av
Ida Speyer & Jeanna Lindstedt
Den insikt och förståelse som uppstår när vi gör kundernas bokföring och beräknar nyckeltal är ofta mycket större och mer värdefull än vad kunden ser. Vi har konkreta aktiveringsmöjligheter som kunden inte nödvändigtvis kan komma fram till själv eller har överblicken att känna igen. Därför är rollen som rådgivare så viktig för redovisningskonsulter - vi kan skapa värde för kunderna med den kunskap vi redan besitter.

I den här artikeln lyfter vi fram några av de nyckeltal som sällan är bekanta för icke-ekonomer och ger förslag på hur man kan dra nytta av den insikt som nyckeltalen ger. Vi har även bjudit in Frederik Kromann från Sandgrav Solutions för att dela med sig av råd om utvalda nyckeltal och ge konkreta exempel på hur han har använt siffrorna i sin egen rådgivning.

De nyckeltal som vi har valt att fokusera på har gemensamt att de är direkt beroende av företagets resultat och kan justeras med konkreta åtgärder. Du kan använda dessa nyckeltal för aktiv rådgivning och specifika åtgärdspunkter för dina kunder.

Omsättningshastighet på varulager
[Kostnad för sålda varor / (Varulager, ingående + utgående/ 2)]

Vilka varor ligger längst tid i lager? Det kan verka som ett litet problem, men lageromsättningshastigheten är en utmärkt indikator på om företaget attraherar rätt kunder och har prissatt produkterna efter marknaden. Genom att titta på omsättningshastigheten ner på produktnivå kan vi ge råd om vilka produkter som främst lockar nya kunder och vilka som inte rör på sig. Det kan mycket väl löna sig att prissätta enskilda produkter under självkostnadspris om det attraherar rätt kundsegment och optimerar intäkterna på andra produkter med högre marginal.

Genom att följa utvecklingen av omsättningshastigheten för specifika produktgrupper kan vi också förutse trender, både uppåt och nedåt, på marknaden och ge råd om eventuell omläggning av produktsortimentet. 

Om kunden har begränsad likviditet är detta också ett uppenbart område att optimera för att skapa bättre förutsättningar och minska kundens risker.

Vinstmarginal
[Resultat före räntekostnader/ Omsättning]

De flesta företagsledare har en ungefärlig förståelse över företagets vinstmarginal, åtminstone på årsbasis. Men få tittar regelbundet på vinstmarginalerna på produktnivå eller för specifika kundgrupper - och det är synd, eftersom det finns många bra punkter att hitta som kan bidra till att optimera affärsverksamheten.

En stabil vinstmarginal är i sig utmärkt, men om din kund har stora tillväxtplaner kan även en utmärkt vinstmarginal vara för låg för att stödja en hög tillväxt. Genom att beräkna utvecklingen av detta nyckeltal och visa på de specifika behoven vid olika tillväxttakter kan du hjälpa din kund att välja den bästa strategin framöver.

Täckningsgrad 
[Täckningsbidrag × 100 / Omsättning]

Har kunden råd att täcka alla fasta kostnader? Hur ser täckningsgraden ut i förhållande till andra företag i branschen? Dessa frågor är väsentliga för att avgöra om kunden har en sund verksamhet och endast genom att hålla ett vakande öga på täckningsgraden kan vi ge råd om verksamhetens övergripande tillstånd. Har det skett en utveckling över tid som tyder på att kunden antingen har förbättrat eller försämrat sin verksamhet? En proaktiv rådgivare kommer att kunna använda detta nyckeltal för att hjälpa kunden att skapa en riktigt bra förståelse för var och hur det finns utrymme för förbättringar och kunna visa aktsamhet i händelse av en negativ utveckling.

Kundkredittid 
[Kundfordringar / Nettoomsättning] x 365 dagar

Många mindre B2B-företag ger sina kunder för lång tid på sig att betala för varor och tjänster, och prioriterar en god relation med kunden framför sin egen finansiella hälsa. Tyvärr får småföretag ofta problem när de tar emot en stor order, eftersom alla kostnader vanligtvis måste täckas långt innan betalningen från kunden kommer. Detsamma gäller för lönekostnader för anställda, där lönerna ska betalas i slutet av månaden, men kundens betalningsfrist är långt senare.

Som rådgivare kan du hjälpa din kund att räkna på om de faktiskt har råd att ta in en ny kund, särskilt när det gäller större ordrar. Om din kunds kund är ett större företag med långa betalningsvillkor kan det snabbt skapa stora problem för din kunds ekonomi, och i vissa fall kan det vara ett bättre beslut att tacka nej till en order om betalningsvillkoren inte är förhandlingsbara.

Leverantörskredittid 
[Leverantörsskulder / Årets inköp] x 365 dagar

Har din kund råd att växa? Det kan bero på leverantörskredittiden. Vilka är betalningsvillkoren för inköp av råvaror eller komponenter till produktionen? Har kunden tillräcklig likviditet för att göra större inköp? Här kan du som redovisningskonsult bli väldigt konkret i din rådgivning till kunden: Vilken kredittid måste din kund förhandla fram med leverantörerna för att det ska gå ihop? Du kan visa specifika likviditetsberäkningar i olika scenarier och därmed hjälpa din kund att göra säkra val.

Vi hoppas att denna genomgång har inspirerat och gett dig ny energi när det gäller din roll gentemot dina kunder. Naturligtvis finns det många fler viktiga nyckeltal än de fem som vi har gått igenom här. För vissa företag kommer det att vara nödvändigt att beräkna mycket specifika nyckeltal, och för andra räcker det med några standardnyckeltal. Med Crediwire har du som rådgivare en unik inblick i din kunds redovisningsfrågor och kan rekommendera de viktigaste nyckeltalen och beräkningarna.

Om du har frågor om hur Crediwire kan göra din roll som rådgivare ännu bättre är du välkommen att boka ett förutsättningslöst möte här. Vi är redo med beräkning av nyckeltal, rapporteringsverktyg, visuella dashboards och mer för att ta dina kundrelationer till nästa nivå.