Camilla Hesselby: "Redovisningsbyråerna kan hjälpa den digitala omvandlingen på traven"

Av
Tove Nordmark

Vi har tagit fram en rapport innehållandes intervjuer med flertalet spännande profiler inom redovisningsbranschen. De ger sin syn på hur den digitala utvecklingen påverkar branschen, hur de önskar att den påverkar deras arbete och inte minst hur den kommer att forma framtiden.

Du kan ladda ner rapporten här.

Vi hoppas att vi kan inspirera dig och ge ett hum om hur framtiden kan komma att se ut formad av digitaliseringen.

Tillförordnad VD Camilla Hesselby på FSR, den danska motsvarigheten till FAR, ger i denna artikel sitt perspektiv på de digitala möjligheterna.

Redovisningsbyråerna kan hjälpa den digitala omvandlingen på traven

Camilla Hesselby är tillförordnad VD på FSR- Danske revisorer, vilket är den danska motsvarigheten till den svenska organisationen FAR som verkar inom branschen för redovisning, revision och rådgivning. Hon beskriver hur allt fler områden har blivit av intresse när det kommer till rådgivning. Dessa områden innefattar bland annat digitalisering, automatisering av affärsprocesser och företagens sociala ansvar.

-Stora delar av redovisningsbranschen har anammat ny teknologi - även i själva redovisningsprocesserna. I denna kontext innebär det att allt fler rutinmässiga processer, när det kommer till rapportering, blir automatiserade eller utförda smartare. Ett exempel på detta är utförandet av stickprovskontroller där man med hjälp av dataanlysvertyg nu kan analysera betydligt större mängder data. Detta gör kontrollerna mer kvalitativa där redovisningskonsulterna får mer tid till värdeskapande rådgivning med kunderna, berättar Camilla Hesselby.

Hur förhåller sig redovisningsbranschen till den digitala omställningen?

– Branschen är generellt sätt rustad för den digitala övergången. De stora redovisningsbyråerna har redan i dag, i mångt och mycket, anpassat sin rådgivning och sina tjänster efter relativt nya områden såsom användning av mjukvarurobotar, dataanalys, artificiell intelligens och andra digitala verktyg, förklarar Camilla Hesselby och fortsätter:

– Många mindre redovisningsbyråer är också digitala och har därför goda möjligheter att hjälpa sina kunder framöver. Det finns dessvärre även redovisningsbyråer som, enligt vår nya undersökning "SMEs' use of digital technologies and advisory needs", fortfarande saknar den kompetens som behövs för att ge råd gällande digitalisering. I denna grupp anser även somliga att de inte är de själva som ska ge kunderna råd om användningen av digitala verktyg. Vi måste försöka ändra på detta eftersom att kundernas behov av rådgivning inom området ökar.

Var befinner sig redovisningsbyråernas kunder i den digitala omställningen?

– Precis som inom redovisningsbranschen varierar den digitala mognaden mycket även inom näringslivet. Många av de stora företag har kommit långt i användningen av avancerad digital teknik såsom robotar, artificiell intelligens och sensorer. När det gäller små och medelstora företag finns det länder som ligger längre fram än oss när det kommer till användning av denna typ av teknik vilket är oroväckande, inleder Camilla Hesselby och förklarar vidare:

– Det har talats mycket om att Coronapandemin har bidragit till att driva på digitaliseringen av näringslivet och samhället i allmänhet. Tyvärr så är beviset på detta inte särskilt tydligt när vi ser till de minsta företagen. Även om många använder sig av Teams under möten och har effektiviserat bokföringen så visar vår undersökning att digitaliseringen inte har någon tydlig inverkan på viktiga områden såsom tillverkning eller inköp och försäljning till exempel.

– Enligt våra undersökningar använder drygt 10 % av de småföretagen inte ens enkel teknik, det vill säga system för onlinemöten, ekonomi- och redovisningssystem och elektronisk fakturering.  

– Om små och medelstora företag ska fortsätta att skapa tillväxt och produktivitet är det viktigt att de fortsätter den digitala omvandlingen och blir bekanta med några av de mer avancerade digitala lösningarna som till exempel stärker produktionen och kundrelationerna, säger Camilla Hesselby avslutningsvis.

Kan redovisningskonsulterna hjälpa små och medelstora företag att bli mer digitala?

– Utmaningarna som uppstår när det kommer till att utnyttja tekniken och digitala lösningar leder till att många små och medelstora företag söker sig till extern rådgivning. Det är inte förvånande att IT-konsulter är de mest efterfrågade, men redovisningskonsulter och byråer är också eftertraktade rådgivare när dessa företag behöver hjälp med digital omvandling. Ungefär var femte företag uppger att de har fått rätt råd från redovisningskonsulter eller byråer om hur de ska använda sig av digital teknik, säger Camilla Hesselby och förklarar vidare:

– Det är klokt att redovisningskonsulter använder sin kunskap och sin relation till kunderna för att driva på den digitala utvecklingen i små och medelstora företag. Vi kan konstatera att många redan har kommit långt och redan ger denna typ av råd. Men jag skulle vilja se att fler människor skaffar sig digitala färdigheter och använder sig av dem aktivt i sin rådgivning. Redovisningskonsulterna kan och måste spela en aktiv roll i digitaliseringen av näringslivet.

Vill du veta mer om dina möjligheter med Crediwire? Boka in en demo med oss här.