Förbättrade möjligheter med nya kategorier från Crediwire.

Av
Jeanna Lindstedt

Förbättrade möjligheter med nya kategorier från Crediwire.

Vår uppdatering representerar en milstolpe i Crediwires strävan efter att ge våra användare den mest effektiva plattformen för att stärka sina företag.

-Förbättrad noggrannhet

-Säker skalbarhet

-Intuitiv användarupplevelse

Vi utökar vår kategoristruktur från tre nivåer till fem, vilket öppnar upp för en rad fördelar som markant förbättrar noggrannheten, prognosmöjligheterna och den övergripande användarupplevelsen.

"Det är en avgörande pusselbit i vår dröm om att skapa ännu bättre möjligheter för företag, redovisningskonsulter och banker. Samarbetet mellan dessa tre aktörer är nyckeln till att skapa starkare företag - limmet som håller dem samman är redovisningsdata. Vårt fokus är att leverera mer kunskap, bättre beslut och ultimat stärka våra kunders företag."

Crediwire VD Nicholas Meilstrup.

Läs vidare och få en direkt inblick i alla dina nya fördelar.

Förbättrad noggrannhet

Den utökade kategoristrukturen öppnar upp för en rad nya möjligheter för dataanalys. Med extra nivåer kan vi gräva djupare i data och avslöja tidigare dolda mönster, trender och samband. Denna djupgående analys ger användarna värdefulla insikter i sin verksamhet, identifierar möjligheter för optimering och främjar kontinuerlig förbättring. Genom att utnyttja kraften i vår plattforms avancerade dataanalys kan företag uppnå sin fulla potential och ligga ett steg före konkurrensen.

Intuitiv användarupplevelse

Vi förstår vikten av en problemfri och intuitiv användarupplevelse för att öka produktiviteten och tillfredsställelsen. Med införandet av en kategoristruktur med fem nivåer säkerställer vi en mer intuitiv och användarvänlig upplevelse. Den förbättrade kategoriseringen och navigeringen ger användarna möjlighet att snabbt och smidigt få tillgång till den specifika information de behöver, vilket underlättar snabbare beslut och minskar tiden som spenderas på att söka efter information.

Säker skalbarhet - även i framtiden

Vårt engagemang för innovation sträcker sig bortom de omedelbara fördelarna med kategoristrukturändringen. Genom att introducera denna grundläggande förändring lägger vi grunden för framtida skalbarhet och anpassningsförmåga. Vår femnivåstruktur ger oss flexibilitet att möta skiftande affärsbehov, branschstandarder och regleringskrav. När teknologin utvecklas och nya datakällor uppstår kommer vår plattform att vara redo för integration, vilket säkerställer att våra användare kan dra nytta av de senaste framstegen och behålla en konkurrensfördel.

Boka ett gratis och 100% icke bindande möte och hör mer om de fördelar som väntar på dig.

Mer bakgrund

Våra kategorier spelar en avgörande roll för att hämta data från bokföringssystem. De härstammar från ett företags kontoplan, som används för bokföring och organisering av redovisning.

Kontoplaner kan variera betydligt mellan företag, särskilt i länder där redovisningsregler tillåter flexibilitet i deras struktur (t.ex. Danmark). För att standardisera datahantering och presentation för användarna mappar vi konton till kategorier.

Kategorier liknar konton då de representerar den övergripande strukturen. Men medan konton vanligtvis presenteras som en platt lista är kategorier strukturerade hierarkiskt. Trots att kategorier är ett Crediwire-koncept och skiljer sig från det universella användandet av konton och kontoplaner inom redovisning, är de baserade på internationella och lokala standarder, regler och lagar. Detta säkerställer att alla som är bekanta med att strukturera en redovisningsrapport enkelt kan förstå och relatera till våra kategorier.

Termen "kategori" valdes för att betona skillnaden från konton.

För att summera:

Konton skapas och underhålls av enskilda företag i deras bokföringssystem, vilket kan variera, i viss utsträckning, mellan företag.

Kategorier skapas och underhålls av Crediwire och är enhetliga för alla företag som använder Crediwire. Termen "kategori" valdes även eftersom flera konton kan kategoriseras under samma kategori i processen med att mappa en kontoplan till kategorier.

Vad händer med kategorierna?

Vi har utvecklat en ny kategoristruktur som följer samma grundläggande principer som den gamla strukturen, men innehåller flera betydande förbättringar (se nedan).

Vi migrerar för närvarande företag på Crediwire till att använda den nya kategoristrukturen.

Här är en kort summering av skillnaderna mellan den nya strukturen och den gamla:

-Den nya strukturen består nu av 5 nivåer, till skillnad från de tidigare 3 nivåerna.

-Antalet kategorier har ökat från några hundra till många tusen.

-Likviditetsanalys är nu integrerad i strukturen, vilket eliminerar behovet av en separat definition.

-Den nya strukturen inkluderar inbyggd hantering av moms.

-Den nya strukturen tar hänsyn till lokal anpassning för olika marknader.

-Det är viktigt att notera att lokal anpassning för separata marknader uppnås genom att inkorporera specifika delar av strukturen som är relevanta för olika länder/regioner. Även om kategorierna förblir desamma för alla företag kan synligheten av specifika kategorier variera baserat på företagets land/region.

Vi hoppas att du kommer att dra nytta av fördelarna med vår uppdatering.