Så skapar du en visuell insikt i ekonomin med Nyckeltal & Scenarioskapare

Av
Tove Nordmark

Vi vet att nyckeltal visar företagets finansiella styrka, vi vet att nyckeltal används vid beslutsfattande och vi vet att nyckeltal är avgörande för fler intressenter än företagaren själv.

Vi är alla överens om att nyckeltal är viktiga minst sagt - men hur får vi en tydlig överblick av dem och hur kan vi hjälpa företagen att förstå samt använda sig av dem på bästa sätt?

Beroende på vad du vill lyfta med din kund har Crediwire olika funktioner som ger er en samlad och tydlig bild av den ekonomiska situationen. I denna artikel berättar vi om hur du kan använda dig av Crediwires nyckeltalsfunktioner och scenarioskaparare när du skapar skräddarsydda rapporter som ger en tydlig insikt i företagets ekonomi.

Öppna upp dörrar

På Crediwires plattform har du tillgång till din kunds nyckeltal i realtid. Du kan med andra ord analysera siffrorna och ge råd som leder till proaktiva beslut. Visualisera nyckeltalen och olika scenarion med din kund för att, på ett lättförståeligt vis, se möjliga vägar. På plattformen finns det olika verktyg som hjälper dig att grafiskt visa och analysera talen i rapporten. I nedan kategorier tar vi dig snabbt igenom dem.

Visuella systemnyckeltal

När du tar fram en rapport i Crediwires verktyg kan du välja att illustrera nyckeltalen på olika vis beroende på vad som är viktigt för din kund. Du kan välja diagramtyp (linjer eller staplar), linjetyp (procentuellt eller i kronor) samt tidsintervall (månad/kvartal/år etc.).

I rapportbyggaren kan du även välja vilka nyckeltal du vill ha med. Kanske vill du endast se förhållandet mellan vinstmarginal och bruttomarginal? Kanske vill du lägga till andel fasta kostnader? Eller kanske vill du se hur diagrammet ser ut med alla relevanta nyckeltal? Du klickar enkelt i eller av de olika nyckeltalen för att se hur bilden ändras. Du kan enkelt lyfta fram de nyckeltal som är relevanta för din rådgivning och analys efter dina olika kunder.

Rapporten, med de olika sidorna, är interaktiv vilket innebär att vidare information först blir synlig när ni håller muspekaren över diagrammet. Genom att ha alla detaljer, kommentarer och siffror synliga vid interaktivitet blir det lättare för kunden att hänga med i presentationen utan att förlora fokus.

Nyckeltalsbuffén och Scenarioskaparen

Utöver den visuella presentationen i diagram över en tidslinje kan du se en samlad vy av nyckeltalen i det vi kallar för nyckeltalsbuffé. Här får du möjlighet att jämföra talen för den valda perioden med föregående period samt skapa scenarier för framtiden.

Du kan justera och ändra i nyckeltalen för att se hur respektive reagerar på förändringen. Vad händer om vi sänker andelen fasta kostnader med 5%? Finns det något mål du kan sätta tillsammans med din kund för att uppnå bättre resultat?

Vi rekommenderar att ta med denna sida som den sista i rapporten för att sätta mål inför framtiden som hjälper din kund att fatta proaktiva beslut vilka leder till starkare företag. För att skapa fullständig förståelse för företagets ekonomi och utveckling kan du komplettera med den finansiella rapporten och råbalansen på Crediwires plattform.

Vill du veta mer om denna funktion, om andra funktioner eller om Crediwire i helhet? Tveka inte på att kontakta oss eller boka in en demo av verktyget.