Förbli relevant i en bransch under förändring: Hållbarhet, rådgivning och samverkan

Av
Jeanna Lindstedt
Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna

I en ständigt föränderlig värld är det nödvändigt att anpassa sig och utvecklas för att förbli relevant. Inom redovisningsbranschen har denna förändringsresa blivit alltmer påtaglig, med ökad betoning på rådgivning och hållbarhet.

Även om utvecklingen kräver samverkan mellan branschens aktörer, krävs det intern utveckling hos redovisningsbyrån där man ser över affärsmodellen. Med ökat fokus på hållbarhet kommer hållbarhetsredovisning som en integrerad del av det paketerade erbjudandet gå från att vara en aktualitet till en självklarhet. I slutändan handlar det om att fortsatt vara attraktiva i en bransch under ständig förändring och då behöver vi anpassa oss till vad branschen och kunden efterfrågar. 

Branschorganisationen Srf konsulterna arbetar med att driva branschen framåt genom dessa typer av frågor. Organisationen erbjuder professionell utveckling och utbildning till konsulter verksamma inom redovisning, lön och rådgivning för att i slutändan hjälpa företag att utvecklas. Branschansvarig inom redovisning på Srf konsulterna, Lali Fjellström, delar i den här artikeln med sig av sina perspektiv på vad den digitala utvecklingen innebär och vad som krävs för att bevara sin plats på en marknad i förändring. 

Ett paketerat erbjudande är A och O

- Rådgivning har vi både pratat om och gjort länge. Det nya är att branschen blir allt duktigare på att paketera rådgivning som en egen produkt, att värdesätta sin egen kompetens och även ta betalt för det, säger Lali. 

Idén om en paketerad produkt går hand i hand med förändring och ett ökat erbjudande av finansiell rådgivning. Men det är inte den enda rådgivningen som står på agendan utan även den som hör till hållbarhetsredovisningen - en fråga som ligger Lali Fjellström varmt om hjärtat. Med den lagstiftning som finns idag vad gäller hållbarhetsrapportering, ser hon att detta redan inom några år kommer att vara en integrerad del av även de mindre företagens rapportering. 

- Även om de endast är de större företagen som är skyldiga enligt lag att hållbarhetsrapportera så har många mindre företag redan också börjat hållbarhetsredovisa. Detta kommer bli en integrerad del av företagens rapportering inom bara några år. De byråer som har förstått detta ligger i framkant och lär sig den nya typen av rapportering - det blir också en ny typ av rådgivningstjänst, menar Lali. 

När detta blir en del av eller för vissa företag redan är integrerat i företagens rapportering kommer företagare efterfråga ett erbjudande där både ekonomisk- och hållbarhetsredovisning samt rådgivning är inkluderat. 

- Redovisningskonsulter kommer ha mycket jobb framöver när alla företag ska hållbarhetsredovisa. De byråer som inte har börjat med det eller inte är beredda att ta till sig det riskerar att bli av med sina kunder. Det finns en stor risk att företagen flyttar hela rapporteringen till någon som också kan göra hållbarhetsrapporteringen. Detta är något branschen behöver vara redo att  bistå sina kunder med för efterfrågan kommer som en ketchupeffekt. Då är det viktigt att redovisningskonsulterna står redo att hjälpa företagen, konstaterar Lali. 

Kravet på hållbarhetsredovisning blir därför ännu en anledning till att erbjudandet av en paketerad lösning blir A och O, både för att behålla sina kunder och för att ta betalt för den värdefulla kompetens som rådgivningen erbjuder. 

En förändringsresa som vilar på samverkan

- Den viktigaste uppgiften för redovisningskonsulter är egentligen samma som vi alltid har haft. Att hjälpa företagen skapa ekonomisk lönsamhet i den bransch de är verksamma i på ett sätt som gör att det är hållbart framåt. Det är både själva redovisningen, vilket alltmer sköts av systemen, men framför allt den coachande delen, den av redovisningskonsultens roll som blir allt viktigare, säger Lali. 

Den rådgivande rollen möjliggör analys och tolkning av rapportering och regelverk där konsulten kan vägleda kundföretaget att ta proaktiva och strategiska beslut Frågan är vad som krävs för att redovisningskonsultens roll ska ta steget och bli mer rådgivande.

Lali menar att det först och främst har att göra med det allmänmänskliga, att människan föredrar det trygga framför förändring då det är obekvämt. Risken är därför att man inte mäktar med att vara nyfiken och förändras, samtidigt som förändringen är en nödvändighet för att utvecklas och vara relevant i framtiden. Men det är inte den enda anledningen till utmaningen. Tidsbristen upplevs som hinder för att ta till sig förändring och utveckling. Tidsbrist anges ofta som en bromskloss för redovisningskonsulterna, något som hon menar att hela branschen måste hjälpa till att lösa. 

- Vi behöver skapa en kultur där vi frigör tid, med hjälp av effektiviseringar i systemen eller arbetsmetoder så att det finns utrymme att utvecklas. Det kan man inte göra när man är stressad och bara ser sin deadline framför sig.  Vi behöver därför hjälpas åt med att frigöra de resurser som krävs för att konsulterna ska orka utvecklas och det där är ingen quickfix, menar Lali. 

Samverkan är något som Srf konsulterna arbetar mycket med för att hjälpa byråer i rätt riktning. Alla branschens aktörer behöver dra sitt strå till stacken men det blir nödvändigt med samarbete för att driva förändring tillsammans. 

- Vi erbjuder både verktyg och utbildningar, men är också ute och berättar om nyheter och för medlemmarnas talan i utvecklingsprojekt och i samverkansgrupper med företagare, myndigheter, organisationer och programföretag. Det blir en allt viktigare del i branschens utveckling. Det här med samverkan är roligt, det blir alltid bättre om man gör saker tillsammans, säger Lali och fortsätter: 

- Vi arbetar för att driva digitalisering och effektivisera flöden, oavsett om det gäller ökat användande av e-fakturor, rapportering av skatter eller pensioner eller betalflöden. Vi är med i flera nätverk som arbetar med att utveckla verktygen och processerna. 

Frågan om digital inlämning av årsredovisningen är en sådan del av den digitala förändringen som anammats i snabb takt. Över 40 % av årsredovisningarna under 2023 lämnades in digitalt och andelen förväntas öka i stadig takt, vilket är ett bevis på att människor är sugna på digitalisering och effektivisering av processer. I detta framsteg menar Lali att det just är redovisningskonsulterna som varit i framkant. 

- Det handlar också om att skapa mötesplatser där byråer kan träffas och lära av varandras erfarenheter. Det är väldigt uppskattat och värdefullt, säger Lali. 

Srf konsulterna erbjuder också egna utbildningar till konsulter och byråer för vägledning i hur de kan digitalisera och effektivisera byrån. 

“Ingen kan servera dig utveckling”

Även om hela branschen måste bidra för att driva branschen framåt krävs det att byrån tar ansvar när det kommer till byråns egen utveckling. Även om teknologin och verktygen finns där är det inte bara att hoppa på tåget, det krävs en intern satsning och utveckling för att få förändringen i rullning. 

- Ingen kan servera dig utveckling. Du måste själv ta ansvar för din egen utveckling och det är ett projekt vi alla får hjälpas åt med. Vi gör vad vi kan för att underlätta men varje byråledare måste utöva självledarskap på, ta tag i sina egna affärer och inte bara fokusera på kundernas, säger Lali. 

Det handlar om flera interna aspekter som byrån själva måste fundera över och utveckla. Både sättet att arbeta på, affärsmodellen och hur kunderbjudandet är paketerat är värt att lägga extra tankekraft på. I och med en mer rådgivande roll blir det också fråga om att se över vilken kompetens som behövs för att ta sig an rollen. 

- Många gillar fortfarande att stämma av manuellt. Det är inget fel med det, men det kommer vara svårt att hitta företag som är beredda att betala för det framöver då systemen kan göra det snabbare, enklare och effektivare. Konsulterna behöver därför förändra både sitt arbetssätt och sin affärsmodell. Många sitter fortfarande och tar betalt för manuellt arbete per timme och det kommer inte att vara lönsamt i framtiden. Konsulterna behöver prioritera att utveckla sitt eget företag, med en större grad av affärsmannaskap. Det kan vara en utmaning, men också en stor möjlighet, menar Lali. 

Generationsskifte - Nya villkor och förutsättningar 

- Med ett generationsskifte i branschen kommer utvecklingstakten att eskalera eftersom många av de yngre inte är beredda att jobba de där 50, 60 timmars veckorna som tidigare generationers konsulter har vant sig vid och tycker är självklart. Ska vi vara attraktiva arbetsgivare måste vi erbjuda en ny, mer utvecklande miljö och då måste vi återigen orka förändras, understryker Lali. 

Det här går hand i hand med byråns interna utveckling vad gäller affärsmodell och effektivisering av arbetsmetoder då resultatet av det kan innebära högre löner och mindre stress som den nya generationen i branschen kommer efterfråga. 

- Det är många som har svårt att rekrytera och en del av förklaringen är att vi inte är tillräckligt attraktiva som arbetsgivare. Som redovisningskonsult kan du när som helst bli ekonomichef hos ett kundföretag och få flera tusenlappar mer i månadslön. Det är ett välkänt tapp för branschen. Ska vi bli duktiga på att attrahera och behålla de skarpaste medarbetarna, måste vi få upp lönerna. Då behöver vi ta betalt på ett annat sätt så att vi får en bättre lönsamhet. Vi behöver också se över våra processer och arbetsmetoder så att det inte blir den här stressiga tillvaron. Jag tror att det är mer än lönerna som gör att människor väljer att lämna branschen, att man inte vill ha det stressigt, menar Lali. 

Att ställa krav på arbetsgivaren är något som Srf konsulterna förespråkar när de är ute och pratar med framtida medarbetare. Men på samma sätt som med förändringen krävs det att byråerna själva tar ansvar för att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare, något som kommer att vara en avgörande faktor för byråers överlevnad på marknaden och därför viktigt att ligga i framkant med. 

- Vi påtalar detta när vi är ute och gästföreläser, till exempel på YH skolor. Vi berättar vad du förväntas som ny i branschen, men också vad branschen kan erbjuda dig. Vi tycker de ska ställa krav på sina arbetsgivare och välja en byrå som ger dem den utveckling de önskar, berättar Lali och fortsätter:

- Vi erbjuder verktyg, stöd, hjälp och råd kring de förändringar som vi ser behövs, men det är fortfarande byråerna själva som behöver göra det arbetet så att de som enskilda företag blir goda arbetsgivare. Oavsett om du är stor eller liten kan du vara en attraktiv arbetsgivare. Det hänger på kulturen och utvecklingen av medarbetarna. Det blir spännande att se vilka som drar ifrån där, avslutar Lali.

I en värld som ständigt formas av teknologi, regelverk och samhällsutveckling är redovisningskonsulternas förändringsresa nödvändig för att få mer effektiva och lönsamma arbetsprocesser. Genom branschsamverkan och intern utveckling av affärsmodell och kunderbjudande kommer redovisningsbyråerna upprätthålla relevans - både i rollen att hjälpa företag och som arbetsgivare. Hållbarhetsredovisning och generationsskiftet kommer med nya villkor och behov som kommer behövas tas i beaktande för att behålla denna relevans. Förändring är konstant, och det är genom att omfamna den som redovisningsbranschen kan fortsätta blomstra i framtiden.