Jesper Lohmann Andersen: Från Buzzword till implementering

Av
Tove Nordmark

När allt kommer omkring så är all typ av förändring svår. Varför ändra på saker och ting när det fungerar som det redan gör?

För att svara på den frågan har vi tagit fram en omfattande rapport av och för profiler inom redovisningsbranschen. I denna artikel har vi plockat ut delar ur intervjun med Jesper Lohmann Andersen, Senior Manager & Head of BSO Development på BDO, som djupdyker i ämnet.

Från buzzword till implementering

Det har hänt mycket i redovisningsbranschen under de senaste tre åren, och utvecklingen kommer inte att avta.

– Coronakrisen har varit en drivkraft, och den har varit starkare än väntat, säger Jesper Lohmann Andersen.

Jesper Lohmann Andersen är Senior Manager och Head of BSO Development på BDO, där hans ansvarsområden omfattar intern utbildning, interna affärsprocesser och arbetsflöden, utveckling av nya verktyg samt optimering av befintliga verktyg.

I denna artikel tar Jesper Lohmann Andersen pulsen på digitaliseringen inom redovisningsbranschen och delar med sig av sina bästa råd till framtidens redovisningskonsulter. Jesper diskuterar hur digitalisering kan hjälpa redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder ännu bättre. Han belyser även att digitalisering är ett viktigt fokus när det kommer till att locka till sig nya talanger till redovisningsbranschen.

Det finns bara ett sätt, och det är digitalt

När jag är ute och pratar med mina kollegor på BDO skämtar jag ofta om att alla är digitala. Tänk bara på hur många appar du har på din telefon som du har lärt dig att använda utan problem. Det är inte så annorlunda från de digitala lösningar som introducerats i vår bransch under de senaste åren. Konkurrensen kommer att öka och det kommer att skärpa utbudet av lösningar vilket ger oss tillgång till ännu fler spännande produkter och tjänster.

Företagen måste lära sig av sina siffror

Det är intressant att se bredare på saken och inte enbart fokusera på redovisningsbranschen isolerat, utan även på dess kunder. Här ser jag en tydlig trend: De företag som förstår sin verksamhet bäst är oftast de som tjänar mest pengar. Det låter kanske självklart, men det är många företagare som inte har en medfödd affärsförståelse eller ett allmänt intresse av att driva och utveckla företag. Det kan vara så att man är mer intresserade av produkten, försäljningen eller kommunikationen till exempel. Men, faktum är att de då sätter sina företag i en utsatt position.

Vi tittar alltför sällan på det ansvar som företagen har i samarbetet med sin redovisningskonsult. Jag hoppas därför att digitaliseringen hjälper företagen att förstå sin verksamhet ur ett redovisningsperspektiv. Det kan vara så att vi i branschen måste fundera på hur vi kan bli ännu bättre på att utbilda våra kunder och förmedla vårt intresse, så att vi kan bidra till att fler företag överlever.

Vi kräver naturligtvis inte att företagen ska kunna göra det som en duktig redovisningskonsult kan med sin kunskap och kompetens. Däremot kommer företagen att gynnas av en större förståelse av sin ekonomi och affärsmässiga processer. Jag tror att de allra flesta har sett The Lion's Den, eller Draknästet som det heter på svenska, där panelen förväntar sig att företagen ska kunna svara på frågor såsom: Hur mycket sålde de för? Hur mycket räknar de med att sälja för? Hur mycket måste de sälja för att tjäna pengar? Uppgifterna måste helt enkelt finnas i bakhuvudet, men tyvärr så gör de det i alldeles för få fall.

Vi måste skapa mervärde för kunderna

Trenden vi ser nu är att man går allt mer från manuella processer till proaktiv rådgivning. Detta är bra för både branschen och kunderna. De allra flesta företag behöver inte hjälp med sin bokföring, de behöver affärsrådgivning. Om vi kan automatisera de manuella processer som inte har något direkt värde för våra kunder kan vi ägna mer tid åt skapa faktiskt värde för dem. En trend som gynnar alla parter.

Vi måste locka till oss nya talanger

Digitalisering inom redovisningsbranschen innebär mer än att bara följa med i tiden och utvecklas tillsammans med den. Det handlar i hög grad om att behålla och attrahera medarbetare. Branschen har generellt sett ett rykte av att vara lite dammig och grå. Därför tror jag att ett digitalt förhållningssätt är en avgörande parameter när det kommer till att locka till sig nya talanger. Vi behöver helt enkelt visa att vi som redovisningsbyrå inte lutat oss tillbaka och slumrat till i kontorsstolen.

Det finns en rädsla, som inte alltid uttrycks av redovisningskonsulterna, över att förlora jobbet till en robot. Men jag vågar påstå att det inte finns något i den digitala utvecklingen som tyder på att vi ska vara rädda för robotar som kommer och tar över. Tvärtom anser jag att vi borde vara rädda om vi inte digitaliserar eller inte förbereder för digitalisering. Utvecklingen kräver det helt enkelt.

Vi måste sätta digitaliseringen i rullning

Det är viktigt att vi talar om digitalisering som en möjliggörare med konkreta åtgärder, annars blir det lite väl mycket “buzzword” över det hela. Just ordet “digitalisering” tenderar att ofta låta som en kvarleva från 80-talet. Vi måste istället rikta fokus på hur alla bra idéer och perspektiv kan få fäste även på de lokala avdelningarna. Det är först när digitaliseringen kommer ut och skapar verkligt värde för kunderna som vi kan säga att vi är digitala och har lyckats med den berömda “omvandlingen” som alla talar om.

På BDO har vi konkreta erfarenheter. För några år sedan gjorde vi flertalet affärer med spännande partners. Det var mycket uppmärksammat och vi höll en konferens med workshops om digitalisering för hela företaget. Det var ett spännande upplägg och alla var supernöjda med konferensen, men när vi följde upp kunde vi konstatera att det inte hade skett särskilt mycket på den digitala fronten. Det hade varit mer av en renodlad konferens snarare än ett digitalt genomförande.

Vi valde därför en annan strategi - man måste krypa innan man kan gå. Nu fokuserar vi internt på att ständigt fostra utveckling som sedan implementeras i hela verksamheten. Nu gör vi faktiskt något som gör skillnad.

Vi måste utnyttja data

Inom kort tror jag att prognoser kommer att bli det nya svarta. Drömscenariot är att kunna se in i framtiden eftersom att vi då kan fatta ännu bättre beslut. Detta är möjligt om vi utnyttjar de uppgifter vi har tillgång till idag.

Tillgången till data, som i sin tur ger en antydan om hur framtiden kan komma att se ut, är till stor fördel för både redovisningskonsulter, banker och företagare. Redovisningskonsulterna kan ge bättre råd om de kan se hur framtiden tenderar att te sig, bankerna får en inblick i vad det innebär för sina företagskunder, och företagen kan få skräddarsydda lösningar till bättre priser eftersom att rådgivningen är anpassad efter just dem.


Jesper Lohmann Andersens tre tips:

1. Gör dina kunder till affärsmän

Det är ofta tydligt att kunder med god insikt i sin verksamhet också är de med en lönsam verksamhet. Det handlar om allt från självkostnadspriser, försäljningspriser, vinstmarginal, bidragsmarginaler, löneandelar, effektiv marknadsföring och översikt över hela företagets intäkter och kostnader. Det är här som du som rådgivare kan arbeta ännu närmare en företagsledare/ägare - och göra skillnad. Du måste informera dina kunder om deras verksamhet och hur det går för dem, helst månadsvis men åtminstone kvartalsvis.

2. Lär dina kunder att förstå sin verksamhet

Jag är säker på att dina kunder ofta undrar över sin ekonomiska status, om de tjänar pengar eller inte helt enkelt. Om de är nya och oerfarna i branschen är det alltid en bra idé att sätta upp några enkla ramar som inte nödvändigtvis kostar skjortan. Förenkla och förklara varför det är viktigt att ha en bra redovisningskonsult som kan hjälpa dem att bygga ett starkare företag.

Om kunden är relativt erfaren och förstår sin ekonomiska situation har de kommit en bra bit på vägen, men du kan alltid göra dem ännu vassare. Jag rekommenderar starkt att ni minst en gång i kvartalet har ett möte där ni ägnar ungefär en timme åt företagets ekonomiska situation - även om de har ordning och reda på siffrorna. Kostnaden för en timme är väl investerade pengar om den hjälper kunden att förstå verksamheten och den ekonomiska situationen bättre. Kunden får tillbaka pengarna i form av bättre resultat tack vare proaktiva råd.

Under åren har jag stött på många entreprenörer som vill göra allt själva, vilket är förståeligt eftersom att kostnader är känsligt ämne i ett nystartat företag. Här är det farligt hur fel saker och ting kan gå om banken inte får rätt information eller om momsen inte dras av från rätt räkningar till exempel. Vi har ett ansvar att erbjuda kunden den bästa och lönsammaste lösningen i det aktuella scenariot.  

3. Tre enkla element som ger en bra överblick

Vare sig det är under en utbildning, studietid eller ett möte med banken så har de flesta av våra kunder hört talas om soliditet, kassalikviditet, rörelseresultat och alla möjliga fina nyckeltal. Jag tycker att du ska använda dig av dem och sätta upp några enkla ramar:

– Avstäm balans- och resultaträkning med jämförelsetal.

– Omsättningsmix - vilka varor/tjänster tjänar du mest på?

– Likviditet - har du ordning på dina framtida inbetalningar och utbetalningar (moms, skatteskulder, avbetalningar, fordringar på kunder och leverantörer etc.)?

Kort sagt - har vi tillsammans med kunden en helhetsbild? Du kan alltid gå djupare. För mindre företag är nyckelord såsom lager och omsättning av fordringar inte alls nödvändiga, men se till att du har en avstämd balans per ett visst datum (t.ex. 30/6) så är ni på god väg.

Ha alltid dina kunders tid och resurser för administration i åtanke. Det är mycket bättre för våra kunder att ägna tid åt försäljning, förvaltning, produktutveckling, strategi och kundvård. De är en bonus för båda parter: De kan spara en handfull timmar i månaden på att outsourca de administrativa uppgifterna och istället kan lägga dyrbar tid på kärnverksamheten. En klassisk win-win situation. Men glöm inte bort en månads-eller kvartalsmässig uppföljning i vilket fall. Det är den viktigaste parametern som verkligen kan hjälpa företaget.


Boka ett möte med oss och hör mer om hur du kan komma igång med implementeringen.