Företag: Dina möjligheter börjar med ditt mindset

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Denna mindmap är en del av vår playbook.
Vill du veta mer om hur du skapar stärkere företag tilsammans med dina rådgivare?

Download vår playbook här.

Vi har skapat våra mindmaps baserat på din input. Under de senaste två åren har vi skapat och publicerat fyra whitepapers och 12 hela avsnitt av Välkommen Till Bättre Finansiella Upplevelser. Dessa mindmaps är skapade i syfte att motivera dig till att utforma tankar, attityder och processer. Mindmaps är till för dig som är ägare till små och medelstora företag. Det är för dig som är redovisningskonsult. Och till dig som hjälper företagen som bankrådgivare. 

Kanske inspirerar det här dig till att få ett närmare samarbete med dina kunder. Eller kanske blir det en inkörsport till att endast fokusera på det arbete som genererar värde. 

Vi har skapat en mindmap för att hjälpa de som är ägare av små och medelstora företag. Baserat på kunskap från tidigare whitepapers har vi utvecklat denna mindmap - anpassad just för dig. 

De flesta små och medelstora företag fokuserar på själva produkten:

När vi ser till dessa frågor, adresserar vi främst på de översta lagren i pyramiden. Våra tidigare whitepapers har visat att vi sällan uppmärksammar de nedersta lagren i pyramiden, om vi inte blir tvingade till att titta på dem.  

Vi tror att det är viktigt att fokusera mer på botten av pyramiden för att skapa mer värde. Det är där du har möjlighet att bygga en stark grund för ditt företag samt där du skapar förståelse och hittar dina viktigaste partners och rådgivare. Med mer kunskap kan du fatta bättre beslut och vidare bygga ett starkare företag. 

Vill du veta hur Crediwire kan hjälpa dig at skapa mer värde?

Få överblick över alla dina möjligheter med löpande data:
Boka demo här