Vi vinner bara genom att förstå det värde vi ger varandra

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Inblicken med Lone Strøm, VD på FSR - Danske Revisorer, är en del av vår playbook.
Ladda ner gratis

– Redovisningskonsultens viktigaste uppgift är att säkerställa företagets ekonomiska grund. De måste kunna synliggöra det arbete de utför och det värde de skapar. Redovisningskonsultens uttalande ger det värde som gör att företag och banker kan handla med tillförsikt för att saker och ting är i sin ordning. Ett rent uttalande från redovisningskonsulten är det smörjmedel som sätter hjulen i rullning hos landets företag. 

Det säger Lone Strøm, VD på FSR - Danske Revisorer. Hon har själv titeln som auktoriserad redovisningskonsult på pappret, har flera år som chef och direktör i bl.a. Finansstyrelsen, Ekonomistyrelsen och Statens IT i bagaget, och bär dessutom etiketten “tidigare riksrevisor”. Idag arbetar hon för att göra redovisningsyrket till ett alternativ. 

– Företagen föredrar redovisningskonsulter vid rådgivning. Så har det alltid varit. Redovisningskonsulten är nära alla företagskritiska beslut. Men rollen som rådgivare genomgår en drastisk förändring, delvis till följd av digitaliseringen, säger Lone Strøm. 

Hon påpekar att manuella processer kontinuerligt ersätts av mer effektiva och värdeskapande processer, som tillför ökat värde för kunderna. På så sätt bidrar digitaliseringen till att minska den tid redovisningskonsulter lägger på tråkigt, manuellt arbete som t.ex. att kontrollera verifikationer. Detta innebär att redovisningskonsulternas rådgivning flyttas längre upp i värdekedjan, till exempel med hjälp av dataanalys.  

– Det har blivit naturligt för oss att agera digitalt. I Danmark ligger vi långt fram jämfört med t.ex. Tyskland, där infrastrukturen är annorlunda. Vi ser en utveckling där vi får betydligt fler digitala verktyg i vardagen och där realtidsdata flödar enkelt och ostört. Det ger redovisningsbranschen och dess kunder fantastiska möjligheter, säger Lone Strøm och fortsätter: 

– Samtidigt ställer det stora krav på datakvalitet - stämmer uppgifterna? Med all den data vi har tillgång till idag, har vi  ännu större behov av specialiserade resurser för att analysera och validera data. Här kan redovisningskonsulterna skapa mervärde. Det innebär ett  ökat fokus på aktuell rådgivning till förmån för företagen, bankerna och andra användare av redovisningsdata. 

Lone Strøm menar därför, att det är viktigt, att redovisningskonsulter stöttar den digitala utvecklingen hos sig själva och i verktygen som de arbetar med. Idag är man tvungen till att ha ett tankesätt där man förhåller sig till digitala lösningar och cyber om man ska bevara rollen som den rådgivare som företagen  föredrar, understryker hon: 

– Om ett företag läggs ner på grund av en säkerhetsbrist och inte kan fakturera, blir det kritiskt, eftersom företaget då inte får in pengar i kassan och inte kan betala ut löner. Allt hänger oskiljaktigt samman idag. En gång kunde man säga att IT var ett alternativ, men idag utgör det hjärnan och hjärtat bakom hela företaget. Som redovisningskonsult måste du förstå detta och också ha kompetenser att agera därefter.

Hoppa på tåget, eller stanna på perrongen?

Enligt Lone Strøm måste redovisningskonsulterna kunna se både inåt och utåt på kunderna för att förstå digitaliseringens inverkan på branschen. 

– Om man ser det inåt, mot redovisningsbranschen själv, handlar det om att vara “digitaliseringsklar”: Att man får effektivare arbetsflöden. Att sitta och bläddra i fysiska dokument kommer inte fungera i längden. Allt blir digitalt. Det innebär att du kan göra analyser från den data som din kund tillhandahåller och samtidigt optimera dina arbetsflöden utifrån data. Det är också vad den nya bokföringslagen tar upp - ett optimerat och effektiviserat system. Därför är det absolut nödvändigt att redovisningskonsulter utvecklas, blir kunnigare kring möjligheterna omkring dem och blir ännu skickligare på att göra bra dataanalyser, berättar Lone Strøm. 

Omvänt kommer den utåtvända sidan att handla om kundernas villkor, och det värde redovisningskonsulter tillför sina kunder så de kan agera smart i en digital värld. 

– Ska du leverera god och gedigen rådgivning behöver du utbilda dig så du kan rådgiva dina kunder den digitala vägen. Det kräver att du har kunskap om hur data skapas och förstår hela cyberproblematiken. Särskilt är det sistnämnda viktigt rent säkerhetsmässigt för många små och medelstora företag. Jag säger inte att redovisningskonsulter ska vara cyberexperter, men de behöver förhålla sig till risker och diskutera det med sina kunder. I värsta fall kan det vara affärskritiskt för företaget. Vi är extra sårbara i en tid där data “flyter” runt mellan oss - det måste redovisningskonsulter även ta hänsyn till  i sin rådgivning om de vill skapa extra värde, berättar Lone Strøm.

Kontakta din redovisningskonsult 

Ska vi ha ett optimalt samarbete är det inte bara redovisningskonsulten som ska lägga energi på att lyfta “skivstången”. Som företag har du ett lika stort ansvar att följa upp med din redovisningskonsult, menar Lone Strøm. 

– Det är klart att ju oftare du som redovisningskonsult är på företaget och ju närmare du är företaget, desto bättre rådgivning kan du ge. Det handlar inte om att bli vän med sin redovisningskonsult för det finns fortfarande ett oberoende förhållande som ska vårdas. Företaget har även ett ansvar att kontakta redovisningskonsulten mer än en gång om året. Om du ska nyttja möjligheten till bra rådgivning gäller det att fundera över hur man kan få samtal och incheckningar i ett kretslopp. När du väl är i slutet av året är det för sent. Kontakta din redovisningskonsult under vägens gång, innan problemen är för stora och ohanterliga. 

Även om det ofta kan blir dyrt att “kalla in redovisningskonsulten” är det värt pengarna om man får råd i tid för att undvika stora problem, menar Lone Strøm

–Vi måste komma bort från idén av att redovisningsyrket är ett “nödvändigt ont”. Det handlar inte bara om att rusa in genom dörren för att ge stämpeln, utan om att leverera extra värde till kunden. Jag hör många av våra medlemmar säga: “Vi vill verkligen ge värde till dem vi är redovisningskonsulter till”. 

Morgondagens agenda för branschen

Högst upp på agendan står “attrahera talanger” och “hållbarhet”. Det är två stora teman hos organisationen som är på väg framåt och som redan är mycket uppmärksammade. Det handlar om branding av yrket och hur organisationen sätter de bästa ramarna för att rusta branschen för utveckling och ny, omfattande lagstiftning. 

– Hållbarhetsrapportering kommer vara en stor del på grund av det nya EU-direktivet (CSRD, red.) och den politiska agendan. Finansiell data är fortsatt viktigt, men den andra agendan blir minst lika viktigt. Hela samhället är beroende av att anpassa sig till  idén om hållbarhet. Här får redovisningskonsulten en betydande roll i att hjälpa företagen med rapportering, berättar Lone Strøm och fortsätter:  

– Som organisation ska vi hjälpa våra medlemmar att bli redo för förändring. Det är trots allt en intresseorganisations viktigaste uppgift. Vi måste alltid ligga ett eller två steg före branschen, så redovisningskonsulterna vet hur de ska agera. Vi måste sitta med vid bordet och få input från bakom kulisserna för att berätta vad vi anser bör hända för branschens räkning. 

Utöver att sätta ramarna för genomförandet av övergripande lagstiftning, måste FSR också tänka mer på yrkets faktiska image - vad är en redovisningskonsult anno 2022?

– Vi bör fråga oss själva som bransch: Hur sexigt är det att vara redovisningskonsult? Vi har blivit stämplade som “tråkiga redovisningskonsulter” - jag hör det och använder det själv, och det ska vi sluta med. Det finns några fasta uppfattningar om vilka vi är, och det måste vi jobba med, hur vi ska göra vårt yrke attraktivt, berättar  Lone Strøm och fortsätter: 

– Det handlar också om att titta på vägen in i yrket och könsfördelningen. Ser vi till andelen studerande på cand.merc.aud är fördelningen skev - kvinnorna försvinner på vägen - 60 procent män och 40 procent kvinnor. Män är ju inte bättre redovisningskonsulter än kvinnor. Det handlar om en grundläggande förändring av kulturen. Det är ett område vi har stort fokus på och kommer analysera under de kommande åren. Vi måste kunna attrahera talanger för att bevara värdeskapandet och optimera det viktiga system som existerar mellan redovisningskonsult, företag och bank.