Bättre samarbeten är nyckeln till starkare företag

Av
Julie Dorthea Bøge

Hur mycket vet vi egentligen om varandra? Kan vi ta vara på varandras potential på ett bättre sätt för att skapa mer värde?

Det är relevanta frågor att ställa sig för oss redovisningskonsulter, företagare och bankrådgivare när vi reflekterar över det ömsesidiga beroendet av varandra.

Vi var nyfikna på om samarbetet mellan dessa tre gick att optimera. Kanske är allt redan så bra det kan bli? För att finna svar på den frågan har vi gett oss ut för att undersöka saken. Vi har sökt kunskap både internt och externt för att ta tempen på förhållandet mellan sektorerna där vi inledningsvis pratade med Crediwires Thomas Wind Bøglund och Mogens Kristensen, extern konsult från MOKON.

Thomas Wind Bøglund är försäljningschef på Crediwire. Han ansvarar för strukturen och utvecklingen av det kommersiella teamet i Danmark och utlandet. Han har också daglig kontakt med nya och befintliga kunder och han sköter relationen mellan redovisningskonsulter och revisorer på våra marknader.

Mogens Kristensen är CEO och grundare av konsultbolaget MOKON. Mogens har över 20 års erfarenhet inom banksektorn och hjälper Crediwire i samarbetet med banker på de olika marknaderna.

Två spännande och respekterade profiler med fingret på pulsen när det kommer till utvärdering av samarbeten, utmaningar och möjligheter som uppstår mellan redovisningskonsulter, företag och banker. I artikeln pratar vi om rutiner, omprövning, mörka skuggor, struktur och inte minst vad mer tid möjliggör.

Tycker du att bättre finansiella upplevelser låter intressant?

Då ska du fortsätta läsa.

Låt oss fantiserar ihop ett scenario. Föreställ dig ett mindre företag, ett mikrobryggeri på Öland vid namn “Ö”.  Den passionerade ägaren Rasmus, som har drivit “Ö” i drygt två år, är djupt engagerad i både jäsningsprocesser och maltsorter. När det kommer till ekonomi svalnar intresset rejält. Rasmus allierar sig därför med redovisningskonsulten Jan som han litar blint på, eftersom att Jan har full koll på det lilla bryggeriets ekonomi. Rasmus har stora planer och vill utöka utbudet av ölsorter - affärerna verkar blomstra så det finns inte anledning att ana ugglor i mossen. Rasmus investerar en stor summa pengar i ny utrustning och behöver dessutom hyra en större lokal. Han finansierar expansion genom att nyttja sin kontokredit, där saldot för närvarande redan är högt. 

Men hur ser det egentligen ut i bryggeriets siffror? Har Rasmus tillräcklig likviditet för en så pass stor investering?

Den hårda sanningen är tyvärr nej. Rasmus och redovisningskonsulten Jan fattar beslut utan att lägga ner tid på att projicera resultat, balansräkning och kassaflöde. Rasmus kontaktar sin bank för att prata om sin investering, men banken kräver en affärsplan och en budget baserad på hur verkligheten ser ut. Rasmus och Jan sätter sig ner för att utarbeta en budget. Det visar sig att det höga saldot på kontokrediten beror på uppskjutna skatter och momsbetalningar, och dessutom finns det en mängd andra uppföljningskostander. 

Det som tidigare varit Rasmus dröm har nu närmat sig en mardröm.

Detta scenario är inte långt ifrån verkligheten. Många små och medelstora företag står inför en verklig utmaning när det kommer till djupgående förståelse av sin ekonomi. I många fall handlar det om en bristande överblick och förståelse, vilket resulterar i mindre fördelaktiga eller rent av dåliga beslut. Det är här vi får vittring och blir nyfikna - hur kan en redovisningskonsult hjälpa sina kunder att få både bättre insikt och förståelse?

- Jag har pratat med företagare som får balans- och resultaträkningar av sin redovisningskonsult och jag har frågat dem vad de får ut av det. De har allt för ofta svarat: "Inte mycket". De saknar helt enkelt förståelse eftersom redovisningskonsulten inte alltid kan uttrycka och illustrera på ett sätt som gör att kunden förstår siffrorna. Detta innebär också att det värde som skapas för kunderna inte framhävs. Då blir redovisningskonsultens arbete i stort sett bara ett "nödvändigt ont", säger Thomas och fortsätter,

- Vad ska kunden använda en traditionell balans- och resultaträkning till, där siffror visas i tabeller, när de kan få en begriplig och visuell rapport med grafer och färger? En rapport som faktiskt skapar förståelse och ger konkreta underlag som hjälper kunden att fatta bättre beslut.

Något som vi redan gör - bara enklare

Att skapa mervärde och ge råd skräddarsydda efter individen handlar i mångt och mycket om att få den befintliga relationen att fungera bättre än vad den gör idag.

Detta kan vara svårare i praktiken än på pappret. I praktiken måste man göra sig av med befintliga rutiner och processer för att skapa utrymme för nya arbetsprocesser. För Thomas är det en fråga om grundläggande kultur på företaget:

- Detta är något mycket grundläggande som vi alla måste tänka om kring då många företag litar blint på sin rådgivare, vilket ofta är den enda med god inblick i ekonomin. Det finns en helt naturlig anledning till varför det är så -  i många fall misslyckas man att engagera småföretagaren i den egna ekonomin eftersom att det mesta överlåts till redovisningskonsulten i tron om att det är det bästa att göra.

Den kultur som Thomas talar om, vad det gäller acceptans för nya arbetssätt och utrymme för innovativa idéer, sträcker sig bortom det enskilda företaget. Det är fler än företagen som har ett ansvar för att få ordning på sin bokföring och hantering av ekonomin.

Med ny teknik kommer nya möjligheter. Det är en av faktorerna som gjort det uppenbart att förändringar behöver göras här och nu, säget Thomas. 

Thomas får medhåll av Mogens, som har daglig kontakt med redovisningsbyråer och banker. Han poängterar att nya möjligheterna har kommit till följd av utveckling inom teknik och digitalisering.

– Det handlar i grund och botten om något som vi redan gör, bara lättare, berättar Mogens.

Mycket mer rådgivning

Övergången från mer manuella arbetssätt till automatisering och digitalisering sker inte helt utan friktion. Även om det finns en positiv inställning gentemot förändring krävs det mer av rådgivarna, som redan har mycket att göra som det är, anser Mogens:

- Generellt sett vill alla vara en del av den digitala utvecklingen - de vill ha optimerade arbetsprocesser och mer tid för rådgivning. De nya digitala arbetsflödena utvecklas och införs ofta samtidigt som de gamla fasas ut. Vissa kommer därför att behöva segla ett gammalt skepp samtidigt som man lägger plankor till ett nytt. Trots den goda viljan är det inte lätt att implementera alla nya och bättre lösningar.

Ett resultat av trycket på branschen är upptrappningen av utbildning av konsulttjänster inom utökade områden, såsom affärsrådgivning till exempel, vilket leder till mer specifika råd till kunderna, säger Thomas. Å andra sidan ställer det nya krav på den enskilda rådgivaren och på det system som finns idag, tillägger Mogens:

- Utvecklingen frigör mer tid för rådgivning till kunden och ger samtidigt rådgivaren helt nya insikter som kan användas i dialogen. De nya insikterna kan förändra vårt sätt att se på förhållandet mellan rådgivare och företag. Det är här som den mest spännande utvecklingen sker.

Tänd ljuset, det är lite mörkt 

En av de viktigaste orsakerna till att det inte finns mer öppenhet och ett starkare samarbete mellan redovisningsbyråer, företag och banker idag är bristen på information, bristande insikt och därmed bristande förståelse.

Det kan passera upp till 18 månader mellan två årsrapporter. Hur ska rådgivaren då kunna veta vad som händer under perioden mellan en årsrapport och nästa? Om du inte vet vad som händer, hur kan du då ge välgrundade råd? Du kan helt enkelt inte veta exakt - du kan bara gissa, eftersom att du befinner dig i ett bokföringsmörker.

För bankerna innebär detta att de inte har tillgång till uppgifter om sina kunder under denna period. Detta innebär att de inte kan agera proaktivt eftersom att de lider av en låg frekvens av finansiella uppdateringar, vilket är liktydigt med att de inte har ljus nog att se hur situationen faktiskt ser ut.

-Det är idag svårt att få en överblick över vilka kunder som för stunden upplever en pressad bruttomarginal till exempel. Detta beror på att informationen om kunderna sällan uppdateras. Att uppdatera sällan är liktydigt med att "famla i mörkret" mellan uppdateringarna. Digitalisering som ger oss kontinuerlig information är däremot liktydigt med att "tända ljuset", eftersom att rådgivarna lätt kan se möjligheter och farosignaler kontinuerligt. Detta gör att rådgivningen blir mer exakt, inte bara när det gäller innehåll utan också när det kommer till tidpunkten. Med digital datainsamling i realtid får rådgivaren helt nya insikter som han/hon inte har idag, säger Mogens.

Ju närmare rådgivarna är sina kunder, desto bättre råd kan de ge och desto bättre beslut kan kunderna fatta. Tillsammans kan vi bygga starkare företag. 

- Det är viktigt att bankrådgivare och redovisningskonsulter har en tydlig förståelse för kundernas ekonomi. På Crediwire erbjuder vi transparens och möjlighet att se bokföringsuppgifter löpande. Detta innebär att vi kan skapa mer kunskap, som utgör grunden för bättre beslut och i slutändan starkare företag. Just detta är det unika med Crediwire och det jag arbetar för varje dag - i syfte att skapa bättre finansiella upplevelser, säger Thomas.

Mer struktur och mer tid

Öppenhet är ett nyckelord när det gäller utveckling om du frågar två av våra experter; Thomas och Mogens. Öppenhet ger bankrådgivare, redovisningskonsulter och företagare förutsättningar att arbeta proaktivt. På så sätt kan rådgivningen skräddarsys och struktureras efter varje enskild kund.

- Crediwire är verktyget som hjälper redovisningskonsulter och företagare mot framtidens arbetssätt - bort från manuellt och tidskrävande arbete och mot mer värdeskapande, proaktiva och framåtblickande insatser. Ett verktyg som hjälper dig att både spara tid och skapa mervärde, säger Thomas.

Detta gäller inte endast för redovisningskonsulter och företagare, tillägger Mogens:

- Med Crediwire får du sensorer på siffrorna, du slipper onödig tidsförlust och får kontinuerligt uppdaterad data. Data i realtid innebär att du kan ge bättre råd och välja ut vilka kunder som behöver särskild uppmärksamhet. Detta är mycket intressant för banker.

Data i realtid och tidsbesparande processer är inte det enda viktiga för byråer, företag och banker. Det är minst lika viktigt, för till exempel företag, att ha en inblick i sin verksamhet för att kunna fatta rätt beslut i nära samarbete med sina rådgivare som har tillgång till samma data.

Detta innebär att vissa företag kommer att behöva tänka om och ändra sitt arbetssätt i viss mån, tror Thomas. Fler företag kämpar med att få ordning på sin bokföring, hur de för register och inte minst ser till att de inte glömmer bort verifikationer - saker som är viktiga för att undvika gissningar:

- På Crediwire hjälper vi till att belysa frågorna. Det är som med allt annat som man vet att man borde göra, men egentligen inte vill - man vill helst bara njuta av fördelarna. Man kan jämföra det med det faktumet att man måste göra situps om man vill ha en stark mage, det kan vara jobbigt och kanske till och med irriterande, men målet kan inte uppnås utan arbete. 

Om företagen är villiga att göra mer metaforiska magövningar och på så sätt få ett grepp om sin ekonomi, kan de också få en mycket större känsla av ägande av sin ekonomi, tror Thomas:

- Det kommer att innebära att företagare kan inleda en dialog som ligger mer i linje med deras redovisningskonsult. På så sätt kan du som företagare vara uppmärksam på om något verkar oroväckande, och kanske till och med se något som din konsult missar. 

Framtiden ställer krav på samarbete

Receptet för ett välmående ekosystem mellan redovisningskonsulter, företag och bankrådgivare låter förhållandevis enkelt:

Med tillgång till strukturerad data i realtid får du tillgång till mer kunskap. Kunskap som i sin tur gör det möjligt för dig att fatta bättre beslut. Bättre beslut som gör det möjligt att skapa mervärde och starkare företag.

Hur långt ifrån är vi att förverkliga detta framtidsscenario?

-Vi vill hjälpa små och medelstora företag att förstå sina siffror och ge dem bättre finansiella upplevelser genom mer insyn och insikt i verksamheten. Crediwire kommer att vara en portal för rådgivare som hjälper dem att förstå exakt när de behöver vidta åtgärder utifrån de nyckeltal de har insikt i. Det fina är att Crediwire ger dig en överblick som ger dig den informationen du behöver för att kunna agera riktigt, säger Thomas. 

- Jag anser att bankens rådgivare, redovisningskonsulter och företagare blir allt bättre på att betjäna sina kunder, vilket innebär att företagen får allt bättre förutsättningar att lyckas. Redovisningskonsulter och företagare måste gå från ett partnerskap som kanske mest går ut på “att göra saker för att man måste” från företagarens sida till något som genererar goda råd, sparring och inte minst insikter som leder till värdefulla beslutsstöd. Vi kan finna ett stort värde i ett starkare samarbete, säger Thomas.

Insikt är nyckeln till starkare relationer, eftersom att insikt även belyser det beroende som redan finns mellan de tre segmenten, anser Mogens. Om vi kan få ett gemensamt nav för processer mellan redovisningskonsulter, bankrådgivare och företag har vi kommit en bra bit på vägen.

- Crediwire kommer att vara mer än ett rapportverktyg. Det kommer att vara en plattform där människor arbetar tillsammans för att få ut det mesta av sitt samarbete. Det kommer att vara en plats för förbättrad datakvalitet där olika parter aktivt engagerar sig tillsammans för att skapa synergier", säger Mogens.

- Det kommer också att göra det möjligt för enskilda företagare att förstå de möjligheter som kommer till följd av insyn i ekonomin, och det kommer att göra det möjligt för dem att se sina framtidsdrömmar gå i uppfyllelse, säger Thomas. 

När det kommer till våra inledande funderingar har vi fått många svar, men lika många nya frågor har dykt upp i efterdyningarna, och vi kommer att ta upp dem löpande och fördjupa oss i var och en av dem. Som alltid kan du följa oss här på vår webbplats för att hålla dig uppdaterad.

 

Kort om profilerna:

Thomas Wind Bøglund

Head of Sales och Customer Success på Crediwire.

Mogens Kristensen

Extern konsult på Crediwire.

Ägare av MOKON - en plattform för affärsutveckling.

Kort om Crediwire

Crediwire förenar redovisningskonsulter, företagare och bankrådgivare på en och samma plattform. Vi samlar in, strukturerar och analyserar bokföringsdata i visuella grafer och diagram. Mer kunskap banar vägen för bättre beslut och i slutändan starkare företag.

Registrera dig som många andra rådgivare, konsulter och företag redan har gjort - spara tid och kom närmare dina kunder.