En bättre överblick resulterade i tidsoptimering för PhoneAlone.

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Rädslan för att inte kunna producera tillräckligt för att möta den snabbt ökande efterfrågan och leverera den goda servicen förföljde Joakim Sieferts under 2021. PhoneAlone behövde kapital för att växa och täcka den ökade produktionen, och en kontokredit verkade vara lösningen.

Krediten skulle användas för att möjliggöra större inköp av material till produktionen för att undvika att utvecklingen stannade upp. Men den långa ansökningsprocessen satte stopp för idén om en snabb lösning.

I stället för att kasta in handduken bestämde sig Joakim för att söka hjälp på egen hand. Han behövde en konkret ekonomisk översikt som han kunde använda i processen att ansöka om en kontokredit. Och, inte minst, ett sätt att göra större vinst för att driva och utveckla sitt företag.

Lösningen låg i en korrekt, löpande översikt

Att vara länken mellan bank och redovisningskonsult är inte alltid en enkel uppgift. Det kan betyda att du som företagare har ansvaret att skicka viktig dokumentation fram och tillbaka mellan olika parter. Men varför lägga onödigt mycket tid på att dela dina bokföringssiffror med redovisningskonsult och bank?

Det behöver du egentligen inte. Den insikten kom även Joakim fram till i sitt sökande efter överblick och vinst. I dag befinner sig PhoneAlone i en helt annan situation till följd av att de använder Crediwire:

1. De har fått lättare tillgång till finansiering eftersom de kan visa upp en tydligare finansiell överblick för banken. Detta har bidragit till en ökad produktion och omsättning.

2. De har implementerat Crediwire enkelt och bekvämt i loppet av några få minuter. Allt de behövde var en internetuppkoppling, denna länk och en inloggning till sitt redovisningssystem

3. De har sparat upp mot 50 % av den tid som de tidigare ägnade åt insamling av dokumentation och koordinering mellan redovisningskonsult och bank. 

4. De får nu mer direkt och relevant rådgivning baserad på löpande uppdaterad data. Det har blivit lättare att få en gemensam förståelse för siffrorna, vilket öppnar upp för att PhoneAlone kan fatta bättre och snabbare beslut.

PhoneAlone har gett både banken och redovisningskonsulten direkt tillgång till löpande uppdaterad data. På så sätt ser Joakim till att de alltid har tillgång till de senaste siffrorna, vilket lättar tyngden från hans axlar och får honom att sova bättre om natten. 

Hårt slit, hjärta och själ

Om du skulle visualisera ett framgångsrikt familjeföretag skulle Familjen Siefert passa in. I över 34 år tillverkade Kim Siefert möbler och blev en pionjär inom sitt område med produktion i Polen. År 2019 grundade han tillsammans med sin son Joakim det som skulle bli PhoneAlone. Det var startskottet på en sann far-son-duo, där var och en av dem kunde använda sin kompetens. De ville skapa ett rum för ro och koncentration. Ett utrymme där man kunde prata utan distraktioner från ett öppet kontorslandskap.

Baserat på idén om att skapa en kvalitetsprodukt för telefon- och mötesboxar till ett rimligt pris såg duon en möjlighet att förverkliga sin dröm.

Men som med så många andra drömmar krävs det ofta kapital, investeringar och hårt arbete för att förverkliga den.

Joakim ser tillbaka på processen med en fundersam rynka i pannan. Etableringen av PhoneAlone har gett honom gråa hår tidigare än väntat, men om du frågar honom har det varit värt allt hårt arbete och sömnlösa nätter. I dag står han med sin ögonsten framför sig och ett ständigt växande team av medarbetare. Och så har han även blivit mycket klokare på vikten av finansiell överblick.

– För mig är den ekonomiska översikten ryggraden i hela verksamheten. Det är viktigt att ha kontroll över likviditeten och säkerställa ett rent kassaflöde. För plötsligt står du och ska betala moms eller investera i ett större lager - och här är din hantering av ekonomin avgörande, säger Joakim.

Sömnlösa nätter 

Sommaren 2021 blev det tydligt för Joakim att trycket på verksamheten började öka - och hur skulle de få omsättningen att räcka till i förhållande till produktion och löner? Joakim kontaktade sin bank för att ansöka om en kontokredit. De behövde 500 000 DKK, men hade bara ett tidsspann på tre månader. Svetten började komma fram i pannan, minns Joakim:

- Det är en mycket svår process att gå igenom, och det är inte bra för varken företaget eller för dig personligen. Vid den tiden hade vi ett starkt behov av att snabbt öka försäljningen och sätta igång stora produktioner. Men jag var beroende av att få en kontokredit från banken. Hela processen med att ansöka om en kontokredit innebar att jag sov sämre på nätterna och att jag inte kunde prestera lika bra på jobbet - och det syns tydligt på resultatet när man är pressad till det yttersta.

I efterhand tror Joakim att det skulle ha gjort en klar skillnad om de, vid den tidpunkten, hade haft tillgång till en löpande finansiell överblick.

- Om vi kan dela information snabbare mellan redovisningskonsult och bank, så tar jag bort en del av huvudvärken med att hämta viktig information. Man får en gemensam plattform där alla har tillgång till allt. Vi har skapat en situation där vi kan kommunicera snabbare utifrån data i realtid, vilket gör att vi kan fatta bättre beslut tillsammans, säger Joakim.

Tid till det du är bäst på

Tid är en bristvara som alla känner till. För Joakim är tiden delad mellan ansvaret för två barn, äktenskap och hund, och en ögonsten (PhoneAlone) som kräver minst lika mycket omsorg och uppmärksamhet som familjen. Här blir den finansiella överblicken mer än en nödvändighet för att hålla en stadig kurs.

- Jag behöver tid för att se till att mina kunder är nöjda. Varje gång jag ägnar en extra timme åt att läsa igenom en budget och skicka den vidare till banken tappar jag tid. Tid som jag hade kunnat spendera på att sitta och prata med mina kunder och ge dem den bästa servicen. Jag förlorar också tid när det gäller att tänka i kreativa banor, starta nya projekt och idéer som för företaget framåt, säger Joakim och fortsätter:

- Det viktigaste för alla företagare är att fokusera på det man brinner för om man ska lyckas. Detta kräver att jag kommer ifrån de uppgifter jag inte är bra på, så att jag kan ägna tid åt det jag är riktigt bra på. För mig är det en bättre finansiell upplevelse när jag kan spara tid och samtidigt få den löpande överblick jag behöver.

Ingen verksamhet utan överblick 

För Joakim är tillgången till en löpande överblick vägen till mer kunskap och en känsla av sinnesro. Och det är guld värt när tiden är knapp och energin ska fördelas mellan privatliv och PhoneAlones framgång.

En viktig faktor att ha i åtanke är företagarnas intresse för ekonomi och kalkylblad. Joakim tror att det är en allmän brist på intresse hos många företagare kring detta. Detta trots att den ekonomiska överblicken är grundstenen för att driva ett framgångsrikt företag:

– Kanske är det tack vare min fars och min bakgrund som ekonomer som vi har ett relativt bra grepp om budgetar, tvåveckorsrapporter och våra realiserade intäkter. Tyvärr har jag sett alltför många människor tappa greppet om grundläggande saker som kassaflöde. Om du inte får in några pengar under de kommande fyra månaderna, hur ska du då klara dig?

En stor del av problemet är att hanteringen av ekonomin blir likställt med ett nödvändigt ont, istället för att ses som en inkörsport till mer kunskap och därmed en möjlighet att bygga ett starkare företag.

Här handlar det om att göra en viktig upptäckt som företagare, säger Joakim:

– Man måste hela tiden se till att få tid frigjord till att hålla sig uppdaterad om sin ekonomi. På så sätt kan man vara mer förutseende, effektivisera sin verksamhet och leverera bra service till sina kunder.

Dela data och skapa bättre resultat 

Vi vet att *89 procent önskar att dela data med sin bank, så varför inte börja med att bekanta dig med tanken om att grunden för att skapa ett starkt företag börjar med tillgång till korrekt, löpande data?

*Baserad på kvalitativ undersökning med över 1000 kunder

För Joakim är det inte längre bara en tanke. Det finns mycket mer värde att hämta för alla parter om de har tillgång till en gemensam plattform för redovisningsdata i realtid.

– Med Crediwire undviker jag att bli en mellanhand och flaskhals. Min redovisningskonsult, som är mycket mer ekonomiskt kunnig än jag, kan prata med banken om min ekonomi baserat på de siffror som vi alla kan se. Det tar bort en tyngd från mina axlar, men jag kan fortfarande dra nytta av inblicken i min egen bokföringsdata, säger Joakim och fortsätter:

– För mig är det helt grundläggande att relationen till min bankrådgivare och redovisningskonsult är så smidig som möjligt, och det blir den först när vi alla har tillgång till samma system, som till exempel Crediwire. Då blir hela processen med att få kredit också mycket snabbare, så jag slipper stå med svett i pannan utan kan behålla en sinnesro.

Är du nyfiken på att höra vad Crediwire kan göra för dig och ditt företag?

Läs mer här.