Bank: Dina möjligheter börjar med ditt mindset

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Denna mindmap är en del av vår playbook.
Vill du veta mer om hur du skapar stärkere företag tilsammans med dina rådgivare?

Download vår playbook här.

Vi har skapat våra mindmaps baserat på din input. Under de senaste två åren har vi skapat och publicerat fyra whitepapers och 12 hela avsnitt av Välkommen Till Bättre Finansiella Upplevelser. Dessa mindmaps är skapade i syfte att motivera dig till att utforma tankar, attityder och processer. Mindmaps är till för dig som är ägare till små och medelstora företag. Det är för dig som är redovisningskonsult. Och till dig som hjälper företagen som bankrådgivare. 

Kanske inspirerar det här dig till att få ett närmare samarbete med dina kunder. Eller kanske blir det en inkörsport till att endast fokusera på det arbete som genererar värde. 

Vi har skapat denna mindmap till er som hjälper företagen som bankrådgivare baserat på konkret kunskap och erfarenhet från våra tidigare whitepapers. 

I vårt whitepaper “Banken som sparringpartner” är det tydligt att en omvandling är påväg - manuella och tidskrävande processer byts ut till automatiserade och optimerade procedurer. Tid är en gemensam faktor för många rådgivare - speciellt tid som lagts på samla in och strukturera information från företagen. Det är tid som tas från att hjälpa kunderna med närvarande rådgivning. 

Vi har en tendens att fokusera på de översta lagren i pyramiden - det är helt naturligt för oss. Men det kan vara värdefullt för dig att fokusera mer på den nedersta delen - här väntar mer värde än du tror. Det är där du kan skapa de bästa förutsättningarna för att välkomna nya utvecklingsmöjligheter och där du har störst utrymme till att skapa bättre finansiella upplevelser och komma närmare dina kunder.

Vill du veta hur Crediwire kan hjälpa dig at skapa mer värde?

Få överblick över alla dina möjligheter med löpande data:
Boka demo här