PwC och KPMG: "Att skapa värde för våra kunder är en central uppgift"

Av
Tove Nordmark

Digitalisering är ett viktigt verktyg för redovisningsbyråer som vill skapa mervärde för sina kunder. Digitala lösningar frigör tid åt rådgivning vilket de etablerade byråerna ser som en central uppgift. Partners på både PwC och KPMG är överens om att digitalisering av branschen både är gynnsam och viktig för alla aktörer.

Crediwire har intervjuat framträdande profiler inom den finansiella sektorn och sammanställt en rapport. I detta blogginlägg sammanfattar vi kunskap och tankar presenterade av partners på redovisningsbyråerna PwC och KPMG i Danmark.

Du är välkommen att ladda ner hela rapporten här om du vill ta del av fullständiga intervjuer och ännu fler insikter.

PwC: Digitaliseringens roll

Digitalisering möjliggör bättre rådgivning, men det är inte den enda nyttan. Flytten av data till molnet gör den tillgänglig och säkrad på bästa möjliga sätt vilket i sin tur banar väg för värdefulla insikter och bättre rådgivning. PwC lyfter att digitaliseringen även vässar utbildningen av de anställda. En viktig uppgift är att se till att de anställda alltid har den kompetens som behövs för att hjälpa kunderna på bästa sätt. Därför är intern utbildning och fortbildning inom dataanalys en viktig del av digitaliseringen på redovisningsbyrån.

Data är en central punkt

Data har blivit mer tillgänglig tack vare digitalisering. Att nyttja data och omvandla den till något begripligt och insiktsfullt har därför blivit en viktig fokuspunkt. En stor del av det arbetet cirkulerar runt dataanalys - att förstå data och komma med förslag, åtgärder och lösningar på verkliga problem. En annan viktig del berör kommunikationen av resultaten till kunderna. Ju bättre vi är på att visualisera våra lösningar och föreslagna åtgärder, desto större är sannolikheten att vi skapar förståelse för den hos våra kunder. Detta är nyckeln, det är här vi kan skapa värde för dem.

Vi vill veta mer snabbare

I arbetet med digitalisering kan vi se ytterligare möjligheter i framtiden där bland annat artificiell intelligens kan bli ett viktigt verktyg. När det finns tillgång till data och vi vet vad vi ska leta efter i siffrorna kan vi använda artificiell intelligens för att hjälpa kunderna att förstå utvecklingen och omedelbart meddela om något avviker från normen. Data, datainsamling och säker datalagring är en viktig hörnsten i utvecklingen.

Det handlar inte så mycket om att skapa ny data, snarare om att få tillgång till kunddata och arbeta med den på rätt sätt. Våra kompetenta medarbetare kan hjälpa kunderna att fördjupa sin insikt i verksamheten om vi har tillgång till deras data i våra system. Kunderna kan då fatta proaktiva beslut vilket hjälper dem att utveckla sina företag.

Uppgifter och interna processer

När det talas om data betonas ofta den interna rollen på redovisningsbyrån. Inom redovisningsbranschen råder högkonjunkturer under olika tidpunkter på året. Data är också användbart då, eftersom att den kan användas för att arbeta smartare. Arbetsbelastningen kan fördelas över tid för att undvika skyhöga toppar med arbetsbelastning utöver det normala. Detta gör att redovisningskonsulterna kommer närmare en verklighet där de kan förbereda sig och istället utföra viktiga delar av arbetet kontinuerligt under hela året.

PwC är medvetna om att de har påbörjat en resa utan att ha alla svar i förväg, men de uttrycker att det är så resor fungerar och det ofta är så man lär sig allra bäst - både med och av sina kunder. Genom att arbeta på detta vis är de säkra på att de håller sig nära sina kunder och på så sätt behåller den viktiga kontakten.

KPMG: Paradoxen i redovisningsbranschen

KPMG fortsätter på samma spår. De lyfter att redovisningsbranschens aktörer behöver hjälpa varandra för att utvecklas bli bättre på att tjäna näringslivet. Det finns många olika vägar att gå när det kommer till digitalisering inom redovisningsbranschen, och utvecklingen har pågått under en lång tid. Trots detta är branschen uppdelad mellan en traditionell och en mer digital syn på byråernas tjänster.

Redovisningsyrekts paradox

Redovisningsbranschen är uppdelad i två läger. Å ena sidan har vi de erfarna redovisningskonsulterna från den gamla skolan, vana att bära välfyllda pärmar. De har ofta ett traditionellt förhållningssätt till kundernas dokument och material. Å andra sidan har vi nu den första generationen redovisningskonsulter som aldrig ens behövt lyfta en mapp eller bläddra bland fysiska filer. De gör allt digitalt och är inte det minsta rädda för “molnet”. Det är mer naturligt för den sistnämnda gruppen att anamma digitala lösningar, helt enkelt eftersom att de mer eller mindre är uppväxta med dem.

Erfarenhet och kunskap. De låter som två perfekta ingredienser till ett digitalt företag där arbetet både är effektivare och snabbare. Paradoxen är att den digitala omvandlingen som krävs inte äger rum i den mån vi skulle gynnas av.

Problemet ligger i hur benägen man är att ändra på ett arbetssätt som för närvarande faktiskt fungerar. Särskilt om det inte finns några övertygande argument för att göra saker och ting annorlunda, eller om de nya metoderna verkar besvärliga vid första anblick. För en inbiten redovisningskonsult är digitala lösningar kanske inte helt naturliga, människor tenderar att vara vanedjur.

Detta innebär att man måste se till att utvecklingen drivs på av de som inte är lika inbitna, nämligen de mer digitala redovisningskonsulterna. Förutom utveckling kräver en genomgripande digitalisering också en slags generationsväxling. Det ligger fortfarande en viss sanning i det att många konsulter går i pension med sina kunder - men om digitalisering inte anammas kan företagens livscykler bli mycket kortare jämfört med hur det har sett ut historiskt.

Kundernas centrala roll i digitaliseringen

Generationsskillnader i hur redovisningskonsulterna ser på digitaliseringen gäller även för byråernas kunder. Digitalisering hos kunderna är således en viktig faktor, och möjligen svaret på varför digitaliseringen ännu inte har slagit igenom i branschen.

Det finns två huvudsakliga kundsegment: Stora och små företag. De stora företagen är komplexa och svårare att interagera med vilket innebär en begränsning för redovisningskonsulten. Här ligger möjligheterna skräddarsydda dataanalyser inom specifika områden. När det gäller små och medelstora företag (vilket är 95% av alla företag) finns det grupper, särskilt representerade av yngre företagsledare, som är mer positiva till förändring vilket innebär en större chans till implementering av digitala lösningar.

Det är därför redovisningskonsultens uppgift att uppmana kunden att gå över till digitala lösningar vilket ger ett bättre, digitalt samarbete. De gynnas av en ökad förståelse och utbildning inom området tillsammans med sin redovisningskonsult. Ju bättre små och medelstora företag förstår verksamheten, desto mer värnar de om den. Detta skapar i sin tur starkare företag.

När kommer digitaliseringen att ta fart?

Till redovisningskonsultens omedelbara fördel finns det fortfarande mycket arbete som kräver mänskligt utförande och kompetens, det är inte lönsamt att digitalisera allt.

KPMG understryker att digital anpassning inte handlar om integration med stora och kostsamma projekt, utan helt enkelt om att komma igång och lokalisera möjligheter som skapar direkt värde på en daglig basis, både för byrån och kunden. Fokusera på digitala lösningar som skapar värde för dina SME-kunder här och nu. Fokusera på lösningar som utbildar dina kunder och optimerar deras förståelse för sin verksamhet. Om du gör det så är du på god väg menar KPMG.

Även fast redovisningsbyråerna är konkurrenter är det viktigt att hjälpa varandra genom att dela erfarenheter om vilka digitala lösningar som fungerar. KPMG poängterar att alla delar ett gemensamt ansvar över att utveckla och utbilda branschen, att prova lösningar och att implementera de som är lönsamma. Det går alltid att ändra riktning, lägga till mer eller ta bort lösningar som inte fungerar optimalt. Nyckeln är helt enkelt att arbeta med digitalisering i praktiken avslutar KPMG.

Partners på både KPMG och PwC är rörande överens om den digitala utvecklingens betydelse för redovisningsbranschen. I intervjuerna vittnar båda redovisningsbyråerna om en omställning som inte enbart är viktig för dem, utan även för branschen i helhet samt kunderna - både stora som små företag.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta mer effektivt med digitala verktyg? Boka ett möte med oss och hör om du kan använda dig av Crediwire.